Třída 2.B

Třídní učitel:

Mgr. Gabriela Tomcová

 tel: 251001796
 gtomcova@zscernos.cz