Třída 2.C

Třídní učitel:

Martina Knollová

 tel: 251640367
 mknollova@zscernos.cz