Třída 2.E

Třídní učitel:

Lucie Císařová

 tel: 251001796
 lcisarova@zscernos.cz