Třída 3.A

Třídní učitel:

Barbora Bláhová

 tel: 251001606
 bblahova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Pracovní činnosti

Rozvíjení zručnosti, trpělivost a radost z výsledku práce. Šijeme, šijeme myšičky pro šikovné dětičky. Srdce pro maminku – navlékání korálků.

Velikonoční dílna

16.3.2018 Děti si pod vedením paní Lucie Janášové vyzkoušely práci s hlínou. Slepičky a kohoutci se vyklubali do krásy. Přeji veselé velikonoční svátky, Barbora Bláhová

Archa Noemova

8.1.2018 Návštěva Národního muzea. Na arše jsme obepluli svět, navštívili světadíly a poznali rozmanitost živočišné říše.