Třída 3.A

Třídní učitel:

Barbora Bláhová

 tel: 251001606
 bblahova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Archa Noemova

8.1.2018 Návštěva Národního muzea. Na arše jsme obepluli svět, navštívili světadíly a poznali rozmanitost živočišné říše.

Jak andělíček Koledníček Vánoce prožil

1.12.2017 Návštěva Divadla Kampa. Andělíček Koledníček nás provedl vánočním časem. Představil nám spoustu vánočních zvyků a zazpívali jsme si společně koledy. Prohlédli jsme si středověké hudební nástroje. Laskavá atmosféra, výborní muzikanti, kouzelné okamžiky. Představení všem vřele doporučuji.  

Návštěva Národního divadla

25.11.2017 Děti absolvovaly prohlídku Národního divadla. Dozvěděly se o vzniku Národního divadla, co znamená sbírka Národ sobě, o požáru divadla, o osobnostech, které se angažovaly do vzniku, výzdoby, repertoáru Národního divadla. Dále měly možnost usednout v hledišti a obdivovat interiér, v „pravou chvíli“ (při naší návštěvě) byla spuštěná Hynaisova opona. Z balkonu měly výhled na Hladovou zeď. Prohlédly si základní kameny, ze dřeva vyřezaný model divadla. Na závěr návštěvy děti zhlédly ukázku z opery Bastien a Bastienka od W. A. Mozarta.

Ronja, dcera loupežníka

23.11.2017 Návštěva Divadla Kampa. Zhlédnutí divadelního představení Ronja, dcera loupežníka, plné písniček a krásných scén, které probudí vaši fantazii a vtáhnou vás do děje známé pohádky vyprávějící příběh o velikém přátelství Ronji a Birka.

Jednotky hmotnosti v praxi

Děti, které navštěvují hodiny rozšířené matematiky aktivně používaly jednotky hmotnosti. Ve školní kuchyňce pekly sušenky. Všechny suroviny musely podle receptu správně navážit a dodržovat pracovní postup při zpracovávání surovin. Za pečlivou práci bez chyb v převodech gramů na dekagramy si odnesly sladkou odměnu a potěšily i svoje spolužáky ve třídách. Vratislava Kutílková