Třída 3.D

Třídní učitel:

Michaela Cimlerová

 tel: 251001607
 mcimlerova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Ptáci na obzoru

V pátek 5. dubna jsme se zúčastnili přednášky od organizace Ornita. Děti se dozvěděly informace o vlivech člověka na volně žijící ptáky. Zabývali jsme se lovem ptáků, kácením stromů, prosklenými plochami, které ptáky ohrožují, elektrickým vedením a dalším nebezpečím, které na ptáky v přírodě a ve městech číhá. Děti měly možnost si zblízka prohlédnout poštolku, káně, sokola, luňáka a některé ptáky si mohly i pohladit.  

Keramika

Ve středu 3. dubna si děti mohly vyzkoušet vyrábění keramiky. Pod vedením skvělé paní Janášové si vyrobily buď kohoutka nebo slepičku. Ve třídě se našlo opravdu moc šikovných ručiček a děti vyrábění velice bavilo. Již se velice těšíme, až se nám naše výrobky vrátí z pece.

Poslední bruslení

V pátek 22. 3. proběhlo na zimním stadioně poslední bruslení. Děti si mohly přinést jakékoli masky a převleky. Díky skvělým trenérům se děti naučily bruslit a čekalo na ně velice zajímavé poslední bruslení formou zábavných her.  

Sběr papíru 15. května

Vážení rodiče, ve středu 15. května proběhne jarní sběr papíru. Stejně jako na podzim v ulici K Lesíku od 7:15 do 8:00. Tabulka sběračů z podzimu.

Kniha vs. Video

V pondělí 12.11. jsme se zúčastnili besedy v knihovně na téma kniha vs. video. Děti si s paní knihovnicí povídaly o výhodách a nevýhodách jak knih, tak videa. Z připravených knih zkoušely odhadnout, zda byla dříve kniha nebo film. Podle Zuzky je kniha všeobecně zdravější, rozvíjí dětskou fantazii a můžeme podle knihy napsat i vlastní příběh. Nevýhodou je nutnost přemýšlet a mít rozsvíceno. U videa vidí výhodu v možnosti odpočinku a jasné určení postav. Jedním z potíží videa je světlo. Podle Zuzky se u videa kazí oči a je důležité, aby video nebylo jediným zdrojem světla. Nevýhodou videa je, že…

Seznámení s chovem přežvýkavců

V říjnu se naše třída zúčastnila besedy o přežvýkavcích. Beseda proběhla před školou, kde se děti dozvěděly mnoho zajímavostí ze života koz a dokonce si zkusily kozu podojit. 🙂