Třída 3.D

Třídní učitel:

Michaela Cimlerová

 tel: 251001607
 mcimlerova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Kniha vs. Video

V pondělí 12.11. jsme se zúčastnili besedy v knihovně na téma kniha vs. video. Děti si s paní knihovnicí povídaly o výhodách a nevýhodách jak knih, tak videa. Z připravených knih zkoušely odhadnout, zda byla dříve kniha nebo film. Podle Zuzky je kniha všeobecně zdravější, rozvíjí dětskou fantazii a můžeme podle knihy napsat i vlastní příběh. Nevýhodou je nutnost přemýšlet a mít rozsvíceno. U videa vidí výhodu v možnosti odpočinku a jasné určení postav. Jedním z potíží videa je světlo. Podle Zuzky se u videa kazí oči a je důležité, aby video nebylo jediným zdrojem světla. Nevýhodou videa je, že…

Seznámení s chovem přežvýkavců

V říjnu se naše třída zúčastnila besedy o přežvýkavcích. Beseda proběhla před školou, kde se děti dozvěděly mnoho zajímavostí ze života koz a dokonce si zkusily kozu podojit. 🙂

Čtenářská dílna

V rámci českého jazyka jsme s dětmi zavedly čtenářské dílny. Děti si přinesly své oblíbené knihy a daly možnost k přečtení dalším žákům. Snažíme se o to, aby se zlepšovaly ve čtení. Je krásné, když děti rády usednou ke knize, čtou s radostí a neberou to jako nutnost. Také se učí z každého přečteného kousku převyprávět příběh. Ve výtvarné výchově si děti vyrobily záložky do rozečtených knih.