Třída 3.E

Pozor! Toto je archivní stránka 3.E ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

3.D,E: Výlet do Lysé nad Labem

V rámci našeho celoškolního projektu věnovaného oslavám narození panovníka Karla IV., jsme se vypravili na výlet do krásné středověké vesničky Botanicus v Lysé nad Labem. Na tomto místě jsme mohli nahlédnout do prostředí středověké vesničky z doby našeho panovníka Karla IV. Děti se zde seznámily s řadou krásných starých řemesel, která se za vlády našeho slavného panovníka provozovala. Nahlédli jsme do domečků, kde se nám představila výroba ručního mýdla, svíček, ručního papíru, provazů v provaznictví, výroba sladkého perníku nebo loutek, hrnčířská dílna a jiné. Vše se vyrábělo ručně nebo za použití velmi důmyslné tradiční techniky – děti se tak mohly…

2.D, 3.E, 3.B, 4.D: Ahoj světe!

V pondělí 6.6. se děti z 2.D, 3.E, 3.B a 4.D vypravily do Club Kina v Černošicích. Zde na ně čekalo hudební představení Ahoj světe! z poezie Jiřího Žáčka, plné písniček s hudbou Jaromíra Krejčíře. Průvodkyněmi nám byly Eva Hrušková a Jana Hrušková a  loutky Šárky Váchové Kuba a Lucka. Společně s nimi jsme se naučili a zazpívali si písničky z rozmanitých koutů naší země. Přestavení bylo rytmické, veselé, poutavé i poučné. Děti se do něho aktivně zapojovaly. Moc se nám líbilo. Děkujeme za zorganizování této akce paní Pospíšilové. děti 2.D, 3.E, 3.B, 4.D se svými třídními učitelkami

2.D, 3.E: Podhradí patří dětem

V pátek 3.6. se žáci 2.D. a 3.E. se svými třídními učitelkami přenesli v čase. S pomocí rodičů vytvořili oblečení z doby gotiky a pak oblečeni i naladěni do středověké tóniny se vydali na akci Podhradí patří dětem v Karlštejně věnovanou Karlu IV. a jeho době. „Mami, hele princezna a támhle je rytíř!“ ozvalo se několikrát z hloučku míjejících lidí. V naší družině bylo možno zahlédnout rytíře, kupce, katy, pážata, žebráky, urozené dámy i prostý středověký lid. Naše družina, čítající 35 dětí a dvě dohlížející dámy, se na místo dopravila vlakem. Kočáry, povozy ani koně bohužel nebyly k dispozici. Na…

3.E: Rodina Karla z Čech

Tento týden jsme se v 3.E. věnovali rodině Karla IV. Pověděli jsme si o bájné Meluzíně „pramáti“ Lucemburků, seznámili jsme se s rodokmenem Karla IV., pověděli si o dětství v době středověku, vysvětlili si, co byla sňatková politika, matrimonium, kdy byl tehdy člověk považován za dospělého, Představili jsme si rodinné příslušníky jeho rodiny. Členy jeho nejbližší rodiny jsme výtvarně ztvárnili. Martina Václavková  

3.E: Kresba Karlštejna

Karel IV. je znám svými stavitelskými počiny. My jsme se při výtvarné výchově zaměřili na hrad Karlštejn, Děti dostaly kresbu hradu, tu jsme rozstřihli a horní část obrázku jsme dokreslili. Kresby se dětem velmi podařily, mnohdy se jen těžko rozeznává, co je původní a co dokreslené. Martina Václavková, 3.E

3.E: Čarodějné vyučování

Celý tento týden děti z 3.E lovily čarodějnice. Získávaly je za plnění úkolů běžných i měně obvyklých v rámci normální výuky.Pracovali v týmech i samostatně. Zatímco lovily, jejich třídu osidlovali netopýři (jen papíroví), takže koncem týdne se proměnila ve správné čarodějnické obydlí. Jejich hon vyvrcholil v pátek 29.4., kdy se celé vyučování odehrávalo v tajemném rázu. Děti luštily matematické šifry na netopýrech, rýsovaly pavučiny. Seznamovaly se s jedovatými organismy vyskytujícími se na území naší vlasti, z nich měly i poznávačku. Procvičovaly se ve čtení jak jinak než kouzelných formulek, které pro ně připravila jejich paní učitelka. Ve svých týmech pak…

3.B,E: Prahou Karla IV.

Ve středu 20. dubna se třeťáci 3.B a 3.E vydali se svými třídními učitelkami do Prahy proti proudu řeky času. Vydali se do Prahy Karla IV. Jejich pouť začala na Hradčanském náměstí, které si prohlédli, obdivovali krásnou architekturu i příslušníky hradní stráže. Po prohlídce nádvoří se ponořili do tajemného prostředí Katedrály svatého Víta. V Královském paláci jsme obdivovali Vladislavský sál, kde se konaly honosné hostiny, i repliku korunovačních klenotů, opustili jsme jej po jezdeckých schodech a představovali si, jak tudy vjížděli rytíři a utkávali se pod nádhernou klenbou. Z vyvýšených míst nad městem jsme sestoupili k řece a na Karlově…