Třída 4.A

Třídní učitel:

Mgr. Hana Blaženínová

 tel: 251001607
 hblazeninova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Třídní koncert

Ve čtvrtek 9.11. si pro nás naše děti připravily hudební překvapení. Předvedly nám, jaké skladbičky nebo písničky zrovna nacvičují. Kdo na hudební nástroj nehraje, možná si ani nedovede představit, jaká je to dřina, jaký je to kopec práce … ale pak ta radost z každé zahrané skladbičky a ocenění publikem. Děkujeme za krásný hudební zážitek.  

Kocour v botách

Ve středu 1.11. jsme jeli vlakem do Prahy. Měli jsme namířeno do divadla U Hasičů na představení O kocourovi v botách. Představení bylo o neposlušném kocourovi Mikeši a ostatních kočkách. Ty se přeměnily v lidi a strašily Mikeše, jestli nebude plnit dobré skutky, tak boty (které mu nešly sundat) mu navždy zůstanou. Nakonec se polepšil a všechno dobře dopadlo. Pohádka se mi líbila, byla napínavá a dobrodružná. Majda 4.A

Národní galerie

Ve středu 25.10. jsme vyjeli do Prahy na návštěvu Národní galerie. Setkali jsme se s uměním zajímavou formou. Procházeli se mezi obrazy a mohli je vidět úplně zblízka. Děti popisovaly, co obraz vyjadřuje, jak na ně působí. Seznámili jsme se s malíři a zkoušeli odhalovat jejich příběhy. Také si děti vyzkoušely na vlastní kůži, jaké to je, něco vytvořit. Celý program byl pro všechny zajímavý. Návštěva galerie se nám líbila.      

Atlasy hub

V přírodovědě jsme se pokusili vytvořit atlasy hub. Děti si přinesly encyklopedie a různé atlasy a pracovaly ve skupinkách. Po chvíli na nás začaly vykukovat krásné druhy hub na všech stránkách i s popisem, které houby jsou jedlé, nejedlé nebo jedovaté. Myslím, že se dětem atlasy hub náramě povedly.    

Pravěké šperky

V září v hodině vlastivědy jsme se přenesli do Pravěku a zkusili si vyrobit pravěký šperk ze samotvrdnoucí hmoty (těsta).