Třída 4.A

Třídní učitel:

Mgr. Hana Blaženínová

 tel: 251001607
 hblazeninova@zscernos.cz