Třída 5.C

Třídní učitel:

Mgr. Alena Filípková

 tel: 251640367
 afilipkova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy