Třída 5.D

Třídní učitel:

Mgr. Marie Krhounková Zálešáková

 tel: 251001607
 mzalesakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy