Třída 5.D

Třídní učitel:

Mgr. Marie Krhounková Zálešáková

 tel: 251001607
 mzalesakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

M -12.10.2018 – Obsah, obvod – čtverec, obdelník, násobení a dělení přirozených čísel

Obvod, obsah – obdelník, čtverec, násobení a dělení přirozených čísel 1, Narýsuj obdelník ABCD, a = 7 cm, b = 4 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah. 2, Narýsuj čtverec ABCD, a = 4 cm. Vypočítej jeho obvod a obsah. 3, Vypočítej obsah 20 čtvercových podložek o straně 21 mm. 4, Na obdélníkovém pozemku s rozměry 30 x 20 m byl postaven dům čtvercového půdorysu o straně 9 m a garáž obdélníkového půdorysu 5 x 3 m. Zbytek pozemku je zahrada. Urči  výměru nezastavěné plochy zahrady. 5, Vypočítej obvod čtverce o obsahu 49 dm2 6,  Obvod čtverce je 12 cm….

M – 27.9. – Opakování učiva 4.ročníků

Prostředí – Hejný, slovní úlohy, základní početní operace. https://www.matika.in/cs/#5 Opakování učiva 4.r.- 27.9.2018   1, Vypočítej: (34 + 34) – 4 : (172 – 168) = 38 – (76 – 56) : (40 : 20) = (90 : 5) : 9  +18 : 4 + 81 = 500 – (200 : 4) + 5 . 7 = 1600 : 4 – 250 : 5 – 360 : 6 = (125 – 98 ). (339 – 257) =   2, Vypočítej –  u dělení proveď zkoušku 639 336 : 3 = 728 096 : 6 = 458 : 9 = 1002…