Třída 5.E

Třídní učitel:

Mgr. Jana Sluková

 tel: 251001793
 jslukova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Duben – měsíc knihy

V hodinách pracovních činností si děti během měsíce dubna vyzkoušely vytvořit vlastní knihu. Hotová díla jsme si vzájemně prezentovali ve školní knihovně, kde jsou také vystavena. Děti byly aktivní a projevily svou kreativitu a fantazii.