Třída 5.E

Třídní učitel:

Mgr. Jana Sluková

 tel: 251001793
 jslukova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Mladí designéři

Žáci se během hodin pracovních činností zapojili do soutěže „Mladí designéři“, tuto soutěž připravuje firma Škoda auto. Hlasovat o nejlepší výtvor můžete na webových stránkách firmy: https://www.mladidesigneri.skoda-auto.cz/galerie-praci Děkujeme 🙂

Duben – měsíc knihy

V hodinách pracovních činností si děti během měsíce dubna vyzkoušely vytvořit vlastní knihu. Hotová díla jsme si vzájemně prezentovali ve školní knihovně, kde jsou také vystavena. Děti byly aktivní a projevily svou kreativitu a fantazii.