Třída 6.A

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Rychlíková

 tel: 251001603
 jrychlikova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Techmania Plzeň

Dne 14.2.2018 jsme si 5. a 6.A dělali výlet do Techmanie v Plzni. Výlet jsme zařídili přes agenturu, takže jsme se vezli autobusem pohodlně rovnou od školy až tam. Cesta nám uběhla velice rychle, bylo na co se dívat z okna a navíc jsme dělali zábavné kvízy a paní průvodkyně nám povídala o Plzni. Techmania je centrum zábavní vědy, dá se tu dozvědět spousta věcí o fyzice, chemii nebo zeměpisu tou nejzajímavější možnou cestou. Můžete se účastnit chemickým pokusů s tekutým dusíkem, zkusit si práci s bagrem, nebo si vyzkoušet, co s vaším zažíváním udělá to které jídlo. Je tu…

kreslená zvířata

v únoru si šesťáci ve výtvarné výchově vyzkoušeli kresbu a malbu dle předlohy – vypůjčili jsme si knihy o zvířatech z knihovny, která je hned vedle nás, a fotografie v nich použili jako předlohu. Obrázky dopadly nad očekávání dobře – někteří stvořili svoje „životní dílo“ :-). Obrázky jsme vystavili v knihovně, jako poděkování za spolupráci. J.Rychlíková, učitelka VV

Příprava na test

Opakovací test Opakovací test vyplněný Kvůli mé nepřítomnosti posouvám datum testu ze 17. ledna na pátek 19. či na pondělí 22. ledna 2018. Ve čtvrtek 18. probereme přípravu na test a domluvíme se. Markéta Drhová

Výstava archiválií v naší škole

V pátek 10.11.2017 žáci šestých tříd uvítali pana PhDr. Pavla Buchtele, archiváře ze Státního oblastního archívu pro Prahu – západ se sídlem v Dobřichovicích. Pan archivář seznámil žáky s písemnými prameny z naší školy a z naší obce.Žáci obdivovali a zkoumali vystavované kroniky školy, křestní list z minulého století a středověkou listinu.Vyzkoušeli si četbu starých dokumentů a získali informace o hodnocení, známkování a předmětech dětí z roku 1914. Děti si prohlédly též ukázky třídních výkazů i písmo, kterým dřívější učitelé psali. Známky z mravů, počtů i náboženství překvapily nejednoho žáka Z našich šesťáků se stali badatelé a jejich úsilí můžeme vidět na fotografiích. Všem se beseda i výstava archiválií líbila a mnozí…

Vánoční zdobení v DPS

Dne 1.12.2017 se naše třída vypravila do Domu s pečovatelskou službou, aby zde vytvořila vánoční výzdobu. Příprava zdobení nám zabrala asi měsíc času, pomáhala nám ještě 6.B pod vedením paní učitelky Císařové. Slečny ze 6.A si daly velikou práci s výrobou adventních věnců, které se krásně povedly a pánové se ujali výzdoby oken na chodbách a v jídelně. Skvěle se povedl nápad umístit na dveře každého bytu ručně vyrobenou ozdůbku. Celé dopoledne jsme si užívali příjemné předvánoční atmosféry a byli jsme rádi, že jsme mohli alespoň trochu pomoci a potěšit nájemníky DPS. Určitě pro ně rádi do budoucna opět něco vymyslíme!    …

Výlet farma Homolka

Dne 16.11. jsme se byli v rámci výuky pracovních činností podívat na farmě Homolka v Bělči na výrobu mléka a sýrů. V plánu byl také oběd v restauraci Luna, abychom si nacvičili stolování v restauraci :-). Viděli jsme: výrobu mléka na vlastní oči, všechna možná domácí zvířata, kachny, krávy, prasata, králíky, koťátka a telátko :o) Trochu jsme vyzkoušeli péči o telátko a práci na farmě. Zažili jsme: odborný výklad o výrobě mléčných výrobků, prasečí challenge :-D, setkání s uprchlou a zdivočelou krávou z jiné farmy, 1,5 km dlouhý běh na vlak, oběd v restauraci zcela v režii dětí, a pořádnou zimu, brrrr  

Výlet do Radotína

25.10. jsme si udělali spolu s dalšími třídami výlet na Festival outdoorových filmů v Radotíně. Po shlédnutí cca dvouhodinové projekce jsme šli „outdoorovou“ vycházkou přes les zpět do Černošic a do školy. Ušli jsme téměř 9 kilometrů, což není málo, ale myslím, že jsme si cestu docela užili :-). Všem přeji hezké dny volna, pořádně si odpočiňte.