Třída 6.A

Třídní učitel:

Mgr. Jitka Rychlíková

 tel: 251001603
 jrychlikova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Botanická zahrada – motýli

Dne 17.5.2018 jsme se 6.A navštívili Botanickou zahradu, skleník Fata Morgana. Viděli jsme různé rostliny, malé živočichy, motýly, a doknce i ryby. Zahradou nás provázela paní průvodkyně, která nám vše popisovala. K prohlídce jsme dostali pracovní list, který jsme vyplňovali. Celá procházka trvala okolo 90 minut. Nakonec kolem nás létali motýli, kteří si na nás dokonce sedali. Byl to hezký den. napsaly: M. Konečná a V. Melounová foto: V. Řezníčková, M. Šik, D, Fruhauf

Ukliďme svět, ukliďme Česko

17. dubna 2018 se druhý stupeň zapojil do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Společně se 7. A, B, C (kterých bylo málo, neboť větší část dětí byla na přijímacích zkouškách) se 6. A, která se zúčastnila v plném stavu, vydala z Mokropes do Černošic. Prošli jsme přes les až na Višňovku. Zde jsme měli možnost vidět, jak se daří višním, které loni na Den Země vysadili spolužáci ze 6. C. Cestou jsme sbírali odpadky, kterých ale nebylo mnoho. Musím pochválit chlapce, kteří se jali pročesávat les, aby opravdu nezůstal ani jeden jediný. Obětavost hochů dosáhla vrcholu, když objevili nefunkční televizor…

Pracovní listy MATEMATIKA

Vážení žáčci, zde máte ke stažení tři pracovní listy na procvičení učiva o úhlech. Zdraví R. Z. M6 úhly velikost PRACOVNÍ LIST 2PL úhly

Techmania Plzeň

Dne 14.2.2018 jsme si 5. a 6.A dělali výlet do Techmanie v Plzni. Výlet jsme zařídili přes agenturu, takže jsme se vezli autobusem pohodlně rovnou od školy až tam. Cesta nám uběhla velice rychle, bylo na co se dívat z okna a navíc jsme dělali zábavné kvízy a paní průvodkyně nám povídala o Plzni. Techmania je centrum zábavní vědy, dá se tu dozvědět spousta věcí o fyzice, chemii nebo zeměpisu tou nejzajímavější možnou cestou. Můžete se účastnit chemickým pokusů s tekutým dusíkem, zkusit si práci s bagrem, nebo si vyzkoušet, co s vaším zažíváním udělá to které jídlo. Je tu…

kreslená zvířata

v únoru si šesťáci ve výtvarné výchově vyzkoušeli kresbu a malbu dle předlohy – vypůjčili jsme si knihy o zvířatech z knihovny, která je hned vedle nás, a fotografie v nich použili jako předlohu. Obrázky dopadly nad očekávání dobře – někteří stvořili svoje „životní dílo“ :-). Obrázky jsme vystavili v knihovně, jako poděkování za spolupráci. J.Rychlíková, učitelka VV

Příprava na test

Opakovací test Opakovací test vyplněný Kvůli mé nepřítomnosti posouvám datum testu ze 17. ledna na pátek 19. či na pondělí 22. ledna 2018. Ve čtvrtek 18. probereme přípravu na test a domluvíme se. Markéta Drhová