Třída 6.A

Třídní učitel:

Mgr. Lenka Strnadová

 tel: 251001793
 lstrnadova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

zdobení DPS

Poslední školní týden v prosinci byly děti ze 6.A pověsit v Domě s pečovatelskou službou výzdobu, kterou po celý předchozí měsíc vytvářely v pámci Pracovních činností. Výzdoba se povedla a já byla nadšená, protože žáci ještě zvládli vyrobit vánoční přáníčka a seniorům v DPS je rozdat, což bylo krásné gesto. Moc děkuji všem, kteří se účastnili. J. Rychlíková, učitelka VV

Vánoční výtvarná dílnička

Součástí Mikulášských trhů, které se letos konaly 7.12. na Vráži, byla opět výtvarná dílnička pro děti i jejich rodiče. Žáci 6.C nejenže vyráběli dárečky, které se prodávaly na stánku s výrobky, ale také sami vedli výtvarnou dílnu, kde pomáhali mladším dětem s výrobou dárků a přání. Atmosféra byla skvělá a mám radost, kolik krásných výrobků vzniklo. Děti ze 6.C byly vskutku profesionální a velký dík patří také dětem ze 6.A za krásný plakát a pokladničku. Teším se, že příští rok si akci zase zopakujeme 🙂 Jitka Rychlíková, učitelka VV

výstava Viléma Heckela

V posledním listopadovém týdnu jsme se vypravili do Galerie 90 na Vráži, abychom si prohlédli výstavu fotografií Viléma Heckela. Výstava byla uspořádána k 50. výročí úmrtí tohoto výjimečného fotografa a dobrodruha. Vilém Heckel pocházel z Černošic a věnoval se reklamní fotografii. Jeho životní zálibou bylo fotografování přírody a zejména hor, které zdolával s předními českými horolezci své doby. Heckel tragicky zahynul v roce 1970 při výstupu na Huascarán. Výstavou nás provázel pan Ivan Látal,  díky jehož poutavému výkladu, ale také velmi zdařilé instalaci fotografií, si odnášíme jedinečný zážitek. Jitka Rychlíková, učitelka VV  

Maska zvířete

Letos na podzim jsme se se  všemi žáky 6. ročníku zabývali ochranou zvířat a k Mezinárodnímu dni na ochranu zvířat (připadá na 4.10.) jsme každý vytvořili masku lesního zvířete. Mluvili jsme o tom, jak je možné zvířata chránit a co můžeme každý k jejich ochraně udělat. Nakonec jsme si masky nasadili a vyfotili jsme se, spontánně vzniklo něco, jako malá demonstrace k danému tématu. Doufám, že toto téma zanechá v dětech stopu a budou si více všímat toho, co se kolem nich děje. J.Rychlíková, učitelka VV