Třída 7.A

Třídní učitel:

Mgr. Jarmila Dvořáková

 tel: 251001607
 jdvorakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Přišli jsme k vám….

V prvním školním týdnu se i naše třída zúčastnila výstavy „Přišli jsme k vám…“. Jelikož bylo velmi hezké počasí, krásně jsme se prošli od školy ke kostelu, kde se výstava konala v komunitním centru MANA. Děti i já jsme se tak nejenom dozvěděli něco nového o našich sousedech, ale měli jsme i příležitost společně si popovídat po prázdninách a vyzkoušet si, jak nám to na podobných akcích společně půjde.

Zeměpisné exkurze

Součástí výuky zeměpisu jsou pro všechny ročníky druhého stupně zeměpisné exkurze. Dětem se snažíme výuku zpestřit, získat praktické zkušenosti nejenom ze zeměpisu, ale i z ostatních předmětů. Některé, především zahraniční, akce jsou omezeny kapacitou autobusu,  hlavní podmínkou účasti je platný cestovní doklad, pas či dětská občanka, pojištění do zahraničí je vždy v ceně zájezdu. Žáci 7. tříd jedou v úterý 8. října do Drážďan.  cena: 300 Kč – budeme vybírat v úterý 24. září v 9.40 v učebně B02 (a to do naplnění kapacity) odjezd: autobusem v 7.30 od školní jídelny program: prohlídka města, Obrazová galerie, Muzeum člověka návrat: cca v 18.00…