Třída 7.D

Třídní učitel:

Mgr. Vlastimil Baník

 tel: 251001606
 vbanik@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Zeměpisné exkurze

Součástí výuky zeměpisu jsou pro všechny ročníky druhého stupně zeměpisné exkurze. Dětem se snažíme výuku zpestřit, získat praktické zkušenosti nejenom ze zeměpisu, ale i z ostatních předmětů. Některé, především zahraniční, akce jsou omezeny kapacitou autobusu,  hlavní podmínkou účasti je platný cestovní doklad, pas či dětská občanka, pojištění do zahraničí je vždy v ceně zájezdu. Žáci 7. tříd jedou v úterý 8. října do Drážďan.  cena: 300 Kč – budeme vybírat v úterý 24. září v 9.40 v učebně B02 (a to do naplnění kapacity) odjezd: autobusem v 7.30 od školní jídelny program: prohlídka města, Obrazová galerie, Muzeum člověka návrat: cca v 18.00…