Zelená škola

Vzhledem ke globálně probíhajícím klimatickým změnám chceme v rámci VV zdůrazňovat nejenom patřičnou informační osvětu žáků devátých tříd, ale navíc umožnit i vhodné aktivity žáků ve veřejném prostoru města Černošice.

První etapou měla být výsadba čtyř jinanů dvoulaločných (ginko) v areálu před školou. Obrátil jsem se na paní radní Milenu Paříkovou, vedoucí odboru životního prostředí, a na vedoucí odboru technických služeb paní Renátu Petelíkovou, s nimiž jsme dne 7.10.2019 prošli okolí školy a dohodli se na umístění zmíněných stromů na zeleném pásu souběžném s příjezdovou cestou ke škole. Stromy žáci zasadili v rámci rozšířené VV dne 5.11.2019.

Pro další etapu, která by následovala na jaře 2020, jsme probírali umístění zvýšených záhonů, kde by žáci mohli pěstovat nejen různá koření, ale případně i rajčata, cibule, česneky atd. Pro tento záměr by se nabízela spolupráce s technickou dílnou pana učitele Petra Steinochera, kde by děti mohly pod jeho vedením vyrábět potřebné záhonové ‚kastlíky‘.

Prozatím poslední a třetí etapou realizovatelnou během roku 2020 by mohla být spoluúčast žáků (ale třeba i členů jejich rodin) při zakládání ovocného sadu s osmdesáti stromy, jejž město plánuje mezi ulicí K Dubu a Dobřichovickou, kde se v současné době nachází nevyužívané pole. Záměr byl předložen na zasedání zastupitelstva města Černošice dne 16.10.2019, kdy došlo k odsouhlasení záměru vedením města. Následně, to jest 21.10.2019, proběhlo hlasování na zasedání odboru životního prostředí.

Pokud by uvedené projekty proběhly úspěšně, mohlo by město v budoucnosti umožňovat žákům i další podobné aktivity, které by žáci mohli i samostatně vymýšlet, navrhovat a realizovat, samosebou pod dohledem účastněných pedagogů. Kolegyně, které by o takovouto účast už dnes stály, jsou paní Jitka Rychlíková a paní Kristýna Adámková.

Záměrem těchto akcí by měla být environmentální výchova žáků. Žáci by mohli být vedeni k rozvoji vědomí, že naše Země a život tvoří jeden nedílný celek, v němž by vše mělo existovat ve vzájemném souladu a rovnováze a tu že člověk často bez rozmyslu narušuje a jen velmi obtížně obnovuje. Žáci by se učili sledovat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a vědomě užívat své získané poznatky ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje.