Plán učiva na týden od 30.března do 3.dubna

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.3. – 3.4.2020 

Třída:    5.E 

 

 

Český jazyk 

1)Literatura – pracovní list – Dobrodružná literatura – Vinnetou (v příloze) 

2) pracovní sešit – všichni 23/ 4, 5, 6  

3) pracovní sešit dobrovolně 23/7- 1.a 2.řádka vzory podstatných a přídavných jmen, 4.a 5.řádka slovní druhy 

4) učebnice 79/7 ústně, 79/8 do sešitu vypsat přídavná jména, zvlášť tvrdá, měkká, přivlastňovací  

5) FRED – úlohy označené VŠICHNI (do čtvrtka 2.4) 

Matematika 

1) pracovní list Formule (v příloze) 

2) pracovní sešit str. 32/1, 2, 3 , dobrovolně pracovní sešit 32/ 7, 10 

3) FRED – úlohy označení VŠICHNI ( do čtvrtka 2.4) 

MIND – pracují se svojí třídou. Práci navíc najdou ve skupině MIND5 ve výukovém programu Fred. Tato práce je dobrovolná. 

Anglický jazyk 

1) Na FREDovi vypracovat test UNIT 3 (nejpozději do středy 14:00) – následně budou zveřejněny výsledky testu 

2) uč. str. 40 – cv. 1 prohlédnout, jak fungují hodiny 

3) Podívat se do ppt prezentace AJ – TIME, pročíst si, na konci projet cvičení 

4) PS: str. 32 – cv. 1 

 

 

 

Přírodověda 

Dýchací soustava  

1)Učebnice str. 50 

2) zápis do sešitu (pod touto tabulkou) 

3( prezentace          https://slideplayer.cz/slide/3438647/ 

4) video doplňující nepovinné 

https://www.youtube.com/watch?v=D0T2DL7LjbE 

Vlastivěda 

Život na vesnici  

1) učebnice str. 19-21 přečíst 

2) zápis do sešitu (pod touto tabulkou) 

3) video 

https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=77&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=78 

Výchovy a volitelné předměty 

 – třídění věci a úklid pokojíčku, pomoc v domácnosti dle pokynů rodičů 

Tv: 

Dnes se spolu zaměříme na světové rekordy v atletice, které máte v níže přiložených videích z YT (1. Muži, 2. Ženy): https://m.youtube.com/watch?v=yT23LoNiYPE  

https://m.youtube.com/watch?v=IBtiu7eWbfY  

Pozorní si mohli povšimnout, že videa jsou trochu staršího data, a tak čtyři rekordy z každého z nich již nejsou platné.  

Kontrolu rekordů proveďte na wiki: 

https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_rekordy_v_atletice  

Co se týče Čechů v tabulce, můžete si povšimnout tří historických zápisů: Jan Železný, Barbora Špotáková- hod oštěpem, Jarmila Kratochvílová- 800 metrů. Respekt. Děkujeme!  

Sportu zdar.  

 

IVT:  

 1. Nakresli obrázek, jak trávíš svůj den, když kvůli koronaviru nemůžeš do školy, ani ven – příklad si můžeš vzít z mého obrázku (příloha s názvem “Můj den”) 
 1. Vyfoť si obrázek (na telefon, nebo foťák) 
 1. Připoj si zařízení k PC a nahraj si obrázek do složky (požádej rodiče) 
 1. Přejmenuj obrázek na “jméno – Můj den” 
 1. Pošli obrázek na mail aliber@zscernos.cz 

 

 

Další informace: 

Pracovní listy vkládejte do portfolia, po návratu do školních lavic budou je předložíte. 

Zápisy do sešitu opravdu přepisujte – čitelně 

Fred – svá řešení mi odesílejte v odpovědi řešení, napíši vám, zda je správní či ne. Pokud je chybné, opravte si jej. Řešení nepište jako veřejný komentář pod zadání úkolu. Dodržujte termín řešení, po jeho uplynutím naleznete 

Na Fredovi naleznete v pondělí dopoledne také správná řešení cvičení z pracovních sešitů a pracovních listů z M, Čj ( přvl ) předchozího týdne. Kontrolujte si podle nich svou práci. 

Na Fredovi naleznete každý den drobnou badatelskou úlohu, je sice dobrovolná, ale budu moc ráda, pokud se zapojíte. Někteří v minulém týdnu moc pěkně řešili. Děkuji a chválím. 

Děkuji za spolupráci 

M. Václavková, Třídní učitelka 

 

 

PŘÍRODOVĚDA 

Připomeň si složení vzduchu 

Zápis do sešitu 

DÝCHACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA 

! Dýchají všechny živé organismy 

 • Ze vzduchu příjem kyslíku , odevzdání odpadních látek hlavně oxid uhličitý 
 • Příjem ústní dutinou = vdech – dýchací cesty – převod kyslíku do krve- odevzdání odpadních látek z krve do vydechovaného vzduch – výdech 
 • dýchací soustava – ústní nebo nosní dutina (ohřátí a čištěni vzduchu v nose)) – nosohltan – hrtan (v něm jsou hlasivky) – průdušnice  (trubice) – průdušky (dvě) – plíce – odtud přes tenké stěny cév (vlásečnic) přechod do krve 
 • Plíce – nejdou sval, hýbou se díky pohybu svalů  
 • Hlasivky – jsou v hrtanu (viditelný jako tzv. ohryzek), při výdech se tvoří zvuk (hlas) 

Dobrovolné zapsání 

 •  rýma-zánět v nosní dutině 
 •  kašel-průdušky, průdušnice 
 •  kýchání-odstranění nečistot z dýchacích cest 

 

VLASTIVĚDA 

Zápis do sešitu 

ŽIVOT NA VESNICI 

 • Venkované-podle majetku-sedláci (nejvíc), rolníci, bezzemci  
 • Úplně nemajetní-čeledíni, děvečky, chudina-žebráci 
 • Domy-stavěny většinou z vepřovic (nepálená sušená cihla), dvůr, zahrada,  
 • Jídlo-prosté, vaření na peci a ohništi, luštěniny, brambory, nejčastější jídlo-polévka 
 • Oděv – bohatí paruky, vesnice prosté, sváteční kroje 
 • Rok- posvícení /hody), koleda, pomlázka, draní peří 
 • Ne nevolnictví 
 • Ano robota – zadarmo pracovat na polích vrchnosti, odevzdávat vrchnosti díl z toho, co sami vypěstovali 
 • Pole – úhorový systém – střídavé obdělávání půdy, 1/3 nechána odpočinout, ležet ladem 

 

Dobrovolné zapsání 

 • Došky – svázané svazky slámy, střešní krytina 
 • Šindele – dřevěná střešní krytina 

 

AJ –Time

M-FORMULEprac.list

Prac.-list.-Vinnetou

 

30.03.2020