DISTANČNÍ VÝUKA 4. – 8. 1. 2021

Moji milí osmáci,

vítám vás v novém kalendářním roce. Začínáme opět distančně, je tomu u tři čtvrtě roku, kdy se všichni musíme prát s novou formou vzdělání. Věřím, že i ti nejzatvrzelejší z vás pochopili, že k distanční formě musíme přistupovat stejně důsledně jako k prezenčnímu vzdělání. Více než kdy před tím je váha vzdělání kladena na vás samotné a s odstupem času (už více jak 6 měsíců) od prvního lockdownu musím tuto novou formu pochválit. Za své vzdělání si zodpovídáte jen a jen vy sami, jen ti z vás, kteří k tomu přistoupí zodpovědně, zužitkují své zkušenosti z této situace v budoucnu. Přeji Vám do nového období mnoho sil a berme všichni nastalou situaci jako výzvu ke změně. Třeba jste to zrovna vy, kteří budete za několik let říkat, že jste byli u začátku změn českého školství.

Potkáme se v online hodinách.

Váš tříďas

8.ročník

03.01.2021