Jazykový program výuky metodou CLIL

Vážení rodiče,

prohlížíte si stránky školy, která nabízí od 1.třídy integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka (označovanou anglickou zkratkou CLIL, tj. content and language integrated learning). Tato vyučovací metoda je založená na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

CLIL, obsahově a jazykově integrované vyučování, označuje výuku nejazykového předmětu s využitím cizího jazyka jako prostředku komunikace a pro sdílení vzdělávacího obsahu. Tento typ integrované výuky si tak stanovuje dva základní cíle – obsahový a jazykový. CLIL navíc plně reflektuje integraci vyučovacích předmětů a vzdělávacích oborů. Jeho realizace dále přináší i nové postupy, které zapojují žáka do vzdělávání mnohem intenzivněji.

Jednoduše řečeno nejedná se o standardní výuku angličtiny, ale o výuku některých povinných předmětů v anglickém jazyce.

V případě, že vás tato metoda oslovila a chtěli byste do projektu své dítě zapojit, přečtěte si prosím pozorně následující informace:

 

 CLIL – kritéria pro přijetí ve školním roce 2022/23

Tento program podporuje jazykově nadané děti

  • Hlavním kritériem přijetí je trvalé bydliště jednoho z rodičů i dítěte v Černošicích.
  • Druhým kritériem je částečná, ale dostatečná znalost anglického jazyka, která bude prověřena u přijímacího pohovoru.
  • Do programu bude přijato 24 dětí s nejvyšším bodovým ohodnocením. Pokud bude více dětí se stejným bodovým ohodnocením postačujícím pro přijetí, bude mezi těmito dětmi losováno.

Bodování u přijímacího pohovoru:

  1. bilingvní rodina – 5 bodů
  2. pravidelná docházka do anglické školky (nejméně 1 rok) – max. 5 bodů
  3. pohovor s rodilým mluvčím
  • znalost anglického jazyka pasivní – max. 5 bodů
  • znalost anglického jazyka aktivní – max. 5 bodů
  • sociální gramotnost – max. 5 bodů

Maximální počet dosažených bodů je 25.