Minivýstavky v knihovně

Poštovní výstavka

Prosinec nám do knihovny přinesl poštovní výstavku – žáci tvořili dopisy formou koláže.

Připluli z našich knih 
Knihovna neslouží jen ke čtení, ale žáci zde také třeba hledají inspiraci pro svou tvorbu v hodinách výtvarné výchovy. Takto k nám v říjnu připluli obyvatelé mořských hlubin, které žáci, pod vedením paní učitelky Rychlíkové, „ulovili“ v našich knihách o přírodě.