Plán učiva- 29.- 31.3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29.- 31.3. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

Podstatná jména + velká písmena 

Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Podstatná jména – pokračování 

Poznámkový blok – oddíl Pracovní listy – Velká písmena 

Matematika 

Přímá a nepřímá úměrnost- trojčlenka 

 

D.Ú.–  HM– str. 64- 67– do 31.3.2021 poslat ke kontrole 

 

Ve středu 31.3. nebude probíhat online hodina, žákům bude zadána práce.  

 

Anglický jazyk 
  • Wb.: p. 34 – ex. 1, 2, 3 
  • Wb.: p. 35 – ex. 4 

 

Německý j.  

Španělský j. 

 

Španělština  

  • Descripción física –  viz Soubory – Výukové materiály 
  • Zkouším! ? En qué trabaja? A qué se dedica?  

Německý jazyk 

Naučte se nová slovesa, se kterými jsme se seznámili minulou hodinu. Budeme pokračovat s pátou lekcí, která nás naučí se bavit o volnočasových aktivitách. 

 

Přírodopis 

Opakujte botaniku – vše od přechodu rostlin na souš po orgány rostlin (kořen, stonek, list) – ZKOUŠÍM 

 

Nové téma: Květ, květenství, opylení, oplození 

Dějepis 

Vrcholný a pozdní středověk – jižní Evropa 

 

Zeměpis 

Tento týden nebude probíhat hodina.  

Přes Teams pošlu odkaz na dokument o Spojených Arabských emirátech. 

 

Fyzika 

 

Rovnováha na páce 

 

 

Další informace: 

OV-projekt VELIKONOCE 

Velikonoce jsou svátky jara a patří mezi nejoblíbenější svátky ve velké části světa. Osnovu zápisu najdeš ve výukových materiálech. Povinně zpracuj zápis  dle pokynů, dobrovolně můžeš zpracovat projekt na toto téma, kritéria projektu najdeš rovněž ve výuk.m.-přines do krabice ve vrátnici nebo pošli elektronicky. 

Dobrovolná hodina 30.3. začíná ve 12.30. Pozvánku dostali ti, kdo se hodin již zúčastnili. Kdo by měl zájem se připojit, napište mi do chatu nebo mail. 

 

 

 

                   Přejeme Veselé Velikonoce!  

 

 

28.03.2021