Třída s profilovanou výukou matematiky

Naše škola již třetím rokem podporuje matematicky nadané žáky prostřednictvím dvouúrovňové výuky matematiky v otevřených skupinách. V předchozích letech jsme vytvářeli skupiny matematicky nadaných žáků pod názvem MiND (mimořádně intelektově nadané děti).

Ve školním roce 2018-2019 dojde z organizačních a prostorových důvodů ke změně systému výuky. Rádi bychom otevřeli jednu 1. třídu s profilovanou výukou matematiky. Do této třídy budou zařazeny děti se zvýšeným zájmem o matematiku a její aplikaci.

Předpokladem je, aby dítě samo mělo zájem se intenzivněji vzdělávat, chuť přemýšlet a objevovat. V této třídě se budou ve větší míře rozvíjet matematické dovednosti a logické myšlení.

Naše zkušené paní učitelky při zápisu vytipují děti, pro které by byl tento program vhodný.

Doporučení z PPP nebude k zařazení do této třídy potřebné.