Testování tělesné zdatnosti

Česká školní inspekce na začátku školního roku 2022/2023, konkrétně v období měsíců října a listopadu 2022, provedla praktické hodnocení stavu tělesné zdatnosti žáků na úrovni 3. a 7. ročníků základních škol.

Toto měření bylo realizováno prostřednictvím sady motorických testů v průběhu dvou vyučovacích hodin tělesné výchovy.

Výsledky zatím nejsou zveřejněny.