1. Žirafky

Vychovatel:

Kalhausová Eva

 tel: 702 298 648

učitel

Aktuálně ze třídy

Děkujeme za podporu na adventních trzích

Vážení rodiče a přátelé školy, rády bychom jménem školní družiny poděkovaly všem, kteří přispěli koupí vánočních dětských dekorací na charitativní akci Děti dětem do DD Lety a pěstounských rodin. Naše měsíční přípravy na Mikulášské trhy byly opravdu smysluplné. Děkujeme všem dětem za velikou píli, všem rodičům za podporu. I v této nelehké době se trhy staly nádhernou možností se vánočně naladit, zapomenout na chvíli na starosti všedních dní. Rády bychom vám za školní družinu popřály krásné a pohodové Vánoce, zdraví a štěstí v této nelehké době. Vychovatelky ŠD

Tvoření na vánoční trhy

Letos jsme i přes covidovou situaci mohli uspořádat tradiční vánoční trhy. S dětmi jsme se celý měsíc věnovali tvorbě krásných výrobků, které jste si mohli na trzích zakoupit. Děti byly neuvěřitelně šikovné a pracovité a společně jsme vyrobili opravdu mnoho věcí. Bylo to skvělé a dětem moc děkuji za spolupráci.    

Vítejte Žirafky

Na začátku naší společné cesty jsme s dětmi vytvořili naší krásnou žirafí vlajku. Každý člen našeho divokého stáda obtiskl svou stopu a nyní nám vlajka hrdě visí ve třídě. Když půjdete do školy směrem od Školní ulice můžete nahlédnout do třídy Žirafek, kde nám vlajka hrdě visí na nástěnce. Každé dítě má také svou vlastní žirafu, na kterou se zapisují body, podle kterých mohou dostávat odměny. Na konci každého pololetí se vyhlásí nejpilnější Žirafka. Těším se na společný školní rok. Eva