Třída 1.B

Třídní učitel:

Bláhová Barbora, Bc.

 tel: 251001790
 bblahova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Plán učiva 19. – 23. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. – 23. 4.   Třída:  1. B      Český jazyk  PO  online: slabikář str. 84  samostatná práce: písanka str. 12-13  ÚT  online: slabikář str. 85  samostatná práce: písanka str. 14-15  ST  online výuka: slabikář str. 86   samostatná práce: písanka str. 16-17     ČT  Doplň, co ti chybí (písanka str. 12-17) a procvičuj čtení.   PÁ  online výuka: připrav si Koumáka    Matematika  PO  online výuka: str. 45/ 8, 11, 12 + připrav si Koumáka  samostatná práce: 46/4  ÚT  online výuka: str. 46 + připrav si Koumáka  ČT  samostatná práce: Koumák str. 16 cv. 8     PÁ  online výuka: str. 47     Anglický jazyk  Počasí – volitelné zdroje:  https://wordwall.net/cs/resource/13397686/angli%c4%8dtina/weather  https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew  Do výuky si přineste papír, tužku a pastelky. …

Hrajeme si

V rámci pracovních činností si děti utvořily loutky z papíru. Loutky obživly v pohádce O budce: „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“            

Plán učiva 12. – 16. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12.4.-16.4.2021  Třída:  1.B      Český jazyk  PO:   čtení s porozuměním  nácvik psaní velkého psacího písmene K Písanka str. 5  ÚT:   Slabikář str. 80-81 Písanka str. 7-8  ST:   čtení s porozuměním  nácvik psaní velkého psacího písmene E Písanka str. 9  ČT:   Slabikář str. 82  Písanka str. 9  PÁ:   Slabikář str. 83  Písanka str. 10    + průběžné procvičování probraných písmen (Písanka 1-2)    Matematika  PO: str. 41/6, 7  ÚT: Koumák  ST: str. 43  ČT: str. 44  PÁ: str. 45  + prostředí PAVUČINY    Anglický jazyk  Učebnice Matt the Bat – příběh str.58  Učebnice Matt the Bat str.59/1,2,3    Prvouka  DEN A NOC str. 57-59      Další informace:     

Plán učiva 5. – 9. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5. – 9. 4.  Třída:  1. B      Český jazyk  ÚT  online výuka: Slabikář str. 76  samostatná práce: Písanka str. 30  ST  online výuka: Slabikář str. 77  samostatná práce: Písanka str. 31 + dodělat str. 32  ČT  online výuka: Slabikář str. 78  samostatná práce: Písanka 3. díl str. 1-2  PÁ   online výuka: Slabikář str. 79  samostatná práce: Písanka str. 3-4    Matematika  ÚT  online výuka: str. 40   ČT   online výuka: str. 41  připrav si Koumáka PÁ  online výuka: str. 42  připrav si Koumáka    Anglický jazyk  Opakování slovní zásoby  – Velikonoce  Easter song – https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g&t=42s   Učebnice Matt the Bat str.65/4    Prvouka  ST  online výuka: Kalendář str. 56      Další informace:       

Plán učiva 29. 3. – 2. 4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. 3 – 2. 4.  Třída:  1. B      Český jazyk  PO  online výuka: Slabikář 72  samostatná práce: Písanka str. 26  ÚT  online výuka: Slabikář str. 73  samostatná práce: Písanka str. 27  ST   online výuka: Slabikář str. 74-75  samostatná práce: Písanka str. 28-29, dodělat str. 30    Matematika  PO  online výuka: str. 38  samostatná práce: parkety  ÚT  online výuka: str. 39    samostatná práce: Početník dle svého tempa, sloupečky     Anglický jazyk          Prvouka  ST   online výuka: 53-55  samostatná práce: str. 53 cvičení 3, str. 55 sloupec Co mám udělat      Další informace:  Veselé Velikonoce!     

Plán učiva 22. 3. – 26. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22.3.-26.3.2021  Třída:  1.B      Český jazyk  PO  online výuka: Slabikář str. 67  samostatná práce: přepis podtržených slov Slabikář str. 67 (boční lišta)   ÚT  online výuka: Slabikář str. 68  samostatná práce: Písanka str. 23  ST   online výuka: Slabikář str. 69  samostatná práce: přepis posledních 5 slov Slabikář str. 69 (boční lišta)  ČT  online výuka: Slabikář str. 70  samostatná práce: Písanka str. 24  PÁ  online výuka: Slabikář str. 71  samostatná práce: Písanka str. 25       Matematika  PO  online výuka: str. 34  ÚT   online výuka: str. 35  ČT   online výuka: str. 36  PÁ  online výuka: str. 37    samostatná práce: prac. list 1 sloupeček denně    Anglický…

Plán učiva 15. – 19. 3.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. 3. – 19. 3.  Třída:  1. B      Český jazyk  PO:  online výuka: Slabikář str. 62  samostatná práce: Písanka str. 20 nácvik psaní malého psacího písmene b, str. 32 nácvik psaní velkého tiskacího písmene B  ÚT:  online výuka: Slabikář str. 63  samostatná práce: přepis slov: boule, bazén, duben, kabát, balík  ST:  Online výuka: Slabikář str. 64  Samostatná práce: Písanka str. 21  ČT:   online výuka: Slabikář str. 65  samostatná práce: přepis slov: brýle, banán, buben, batoh, tablet  PÁ  online výuka: Slabikář str. 66  samostatná práce: Písanka str. 22 nácvik psaní malého psacího písmene c    Matematika  PO:  online výuka: str. 30  ÚT:  online výuka:…