Třída 1.B

Třídní učitel:

Mgr. Nová Hana

 tel: 251001796
 hnova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy