Třída 2.A

Třídní učitel:

PaedDr. Zdeňka Albrechtová

 tel: 251001796
 zalbrechtova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy