Třída 2.A

Třídní učitel:

Bílová Hana, Mgr.

 tel: 251001790
 hbilova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

MASOPUSTNÍ VESELICE

Masopust, lidově fašank nebo jen obecně karneval je slavnostním období čas mezi postními obdobími Vánoc a Velikonoc. Jak už napovídá český název: „masopust“ vychází ze smyslu slov opuštění masa, stejně tak slovo „karneval“, které pochází nejspíš z italského „carne levare“, dát pryč maso. Ve druhých třídách naší školy probíhala celý týden masopustní veselice.   Masopustní veselice veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici. Tancuj, tancuj medvěde, karneval se povede.   Druháčci už vědí, kdy se masopust slaví, jaké jsou tradiční masky i pochutiny. Proběhla i mrazivá procházka na místí Masopustní náměstí, kde je výstava fotografií z předešlých…

PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

Domov je pro děti i dospělé velmi důležitý. Víme, že každý člověk má svá práva. Všechna nejdůležitější práva jsou obsažena v dokumentu a tím je: Úmluva o právech dítěte. Dobře a co tedy tato úmluva obsahuje? O čem tedy je a proč je pro děti tak důležitá? Tato dohoda obsahuje 42 článků a každý ten článek vysvětluje právo, které by dětem mělo být zaručeno. Jinými slovy, v článcích je napsáno co „všechno“ děti smí a co lidi zodpovědní za děti mají udělat, aby jejich práva nebyla porušována.