Třída 2.A

Pozor! Toto je archivní stránka 2.A ze školního roku 2022 - 2023.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Rujbrová Eva

učitel

Aktuálně ze třídy

Olympijský běh

Ve středu 21. června se konal na atletické dráze u školy tradiční Olympijský běh. Na menší děti z prvního stupně čekalo 500 metrů běhu, starší děti se popraly s dvojnásobnou tratí. Závod připravily společně děti z druhého stupně a atletický klub ASK Dipoli. Nic jsme nepodcenili a před závodem jsme se pečlivě rozcvičili pod vedením zkušených trenérů atletiky. Pak už jsme si neohroženě stoupli na start a vyrazili jsme pokořit dvě kolečka atletického oválu. Všichni jsme si s tou výzvou poradili a dorazili do cíle. Odměnou nám pak byla medaile a sladkost pro každého. Už se těšíme na další ročník!

Plán učiva od 19. do 23. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. do 23. června  Třída:  2.A      Český jazyk  Souhrnné opakování učiva 2. třídy.   Uč. ČJ str. 123-125, PS ČJ str. 43  Ćítanka str. 122-125, PS Čítanka 4 – str. 19, 20  Ve středu 21.6. – opakovací pracovní list učiva 2. třídy  Matematika  Tvoříme graf – zapisujeme teplotu vzduchu. Procvičujeme počítání v různých matematických prostředích a při hrách.  PS M str. 58/cv. 2, 3, 4, 5, str. 59/cv. 7, 9, 11. Str. 61.  Početník – každý den sloupeček  V úterý 20.6. – opakovací pracovní list učiva 2. třídy.    Anglický jazyk     …

Učíme se venku

V úterý 13. června nám paní knihovnice vyprávěla o krásné knížce Ptáci od Josefa Lady. Řešili jsme ve dvojicích 10 barevných úkolů, při kterých jsme se dozvěděli zajímavosti o některých ptácích, kteří u nás žijí.    

Sportovní den

V pátek 16. června nám sportovní klub Dipoli připravil sportovní dopoledne. Vyzkoušeli jsme si 8 disciplín, běhali jsme, házeli, skákali, hráli hry a na konci byli vyhlášeni nejlepší sportovkyně a sportovci z každé třídy. Každý dostal z účast sladkou odměnu a ti nejlepší si odnesli medaile. Děkujeme za krásné sportovní zážitky Dipoli a panu učiteli Svobodovi.  

Plán učiva od 12. do 16. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   12. do 16. června  Třída:  2.A      Český jazyk  Souhrnné opakování – slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky), druhy vět, vypravování, pravopis tvrdých a měkkých slabik). Vyjádření přání.  Uč. ČJ str. 121-123, PS ČJ 2 str. 41  Čítanka – str. 122-123, PS Čítanka str. 19    Matematika  Procvičujeme sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100. Řešíme logické úlohy v různých matematických prostředích.  PS M2 – str. 55/cv. 7, 8, 9, str. 56/cv. 1, 2, 3, str. 57/cv. 4, 5, 7.  Početník – každý den sloupeček    Anglický jazyk    Prvouka  Poznáváme okolí školy a…

Chovatelská Archa

V pondělí 5. června jsme si v rámci prvouky povídali o chovu zvířátek v domácím prostředí. Do školy za námi přijela lektorka Gábina z Chovatelské Archy, která vede děti k respektu ke zvířatům a přírodě. Mohli jsme si prohlédnout želvy, hady, chameleony, agamu a králíčky, dokonce jsme se jich mohli dotýkat. Ze zvířecí návštěvy jsme byli nadšeni. Můžete se podívat na: https://chovatelska-archa.cz/o-nas/      

Plán učiva od 5. do 9. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5. do 9. června  Třída:  2.A      Český jazyk  Předložky. Opakování učiva 2. třídy.  Uč. ČJ str. 118/cv. 9, 10, str. 119/cv. 12, 13  Str. 120, 121.  PS ČJ str. 39 – 41  Matematika  Rozvrh hodin, malá násobilka – pamětné počítání, logické úlohy v různých matematických prostředích.  PS M2 str. 50/cv. 1, 4, 5, 6, str. 51/cv. 9, 10, 11, 12, str. 52/cv. 1, 2, 3, 4, str. 53/cv. 6, 7, 8, 9.  Početník 2 – každý den 1 sloupeček    Anglický jazyk  Skupina paní učitelky Tláškové:  Opakování + zkoušení – viz pracovní listy…