Třída 2.B

Třídní učitel:

Kuželová Iva, Mgr.

 tel: 251001797
 ikuzelova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Vlastní deskové hry ve 2. B

Ve 2. B si děti vyrobily vlastní deskové hry. V rámci podpoření matematických a výtvarných dovedností si děti při distanční výuce navrhly a zrealizovaly úžasné deskové hry. Ve škole při prezenční výuce si je mohly vyzkoušet v praxi 🙂 Všem dětem patří velká pochvala.