Třída 2.C

Pozor! Toto je archivní stránka 2.C ze školního roku 2016 - 2017.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Iveta Radová

Aktuálně ze třídy

2. C – Učivo 19. 10. – 23. 10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 10. – 23. 10.  Třída:  2. C      Český jazyk  Čj – učebnice str. 24/1 – hledáme protiklady  (antonyma)                       Str.25/3, 4, 5,  str. 25/6 – napiš na papír        P. S. – str. 15/2,3         učebnice  str. 26/7-11   – hledáme slova stejného nebo                                                  podobného významu (synonyma )        P. S. – str. 15/4        Učebnice –  str. 29 – diktát        Učebnice – str. 28/14,16 – hledáme  stejné slovo, které má různý                                                význam (homonyma)           P.S. – str. 16/5 str. 17/9          Učebnice –  str.30/1-6   str. 31/7          P.S. – 18/1,2  Čítanka str. 48 báseň Oříšek – čti nahlas a první čtyři řádky přepiš na papír.                 str. 51/ Mimínek  Procvičuj přepis, opis a diktát krátkých vět.                                                                                                                            Matematika  Procvičuj sčítání, odčítání s přechodem přes…

Beluška ve škole

Na naší škole proběhla návštěva z občanského sdružení Beluška. Navštívila nás fenka Bela se svojí paničkou. Beluška je společnost lidí se zrakovým postižením, která přibližuje nám zdravým život nevidomých. Tito lidé musí v životě překonávat řadu překážek, a proto potřebujeme vědět, jak žijí a co jim usnadňuje život. Prohlédli jsme si a vyzkoušeli oblíbené pomůcky, Braillovo písmo a knihy v tomto písmu. Mohli jsme si zkusit chůzi s pomocí bílé hole. Zajímavé bylo povídání o výcviku vodícího psa i následná ukázka jeho pomoci. Získané informace jsou pro nás důležité, už víme, jak těmto lidem můžeme pomáhat.      

Školní akademie

Skákání přes švihadlo se zumbou nám předvedli (jako derniéru) v pátek 9. června žáci, kteří nacvičovali na Školní akademii. Vystoupení se nám velice líbilo. Dětem i Julii Filípkové se moc povedlo 🙂  .

Cimbálová muzika Réva

V pátek 21. dubna jsme se vypravili do sportovní haly na představení Cimbálová muzika Réva. Zazpívali jsme si, zatleskali i zatančili. Stihli jsme ještě navštívit školní knihovnu a pohrát si na dětském hřišti.

Les ve škole

Zapojili jsme se do projektu Les ve škole. Chodíme do lesa, sbíráme přírodniny, učíme se znát rostliny a živočichy, hledáme o nich informace, zapisujeme je do myšlenkových map a ty prezentujeme ostatním. Ve středu 19. 4. jsme v rámci Dne Země byli na Višňovce sázet višně.

Zimní olympiáda 2017 – Vyhráli jsme!

Dvě družstva „z Komendy“ se umístila V PĚTIBOJI smíšených družstev, který proběhl 5. dubna 2017 na zimním stadionu v Černošicích. Starší žáci (M. Kovaříková, K. Halbych, O. Bláhová a Š. Jurenka) se probojovali  na 1. místo a vítězoslavně si odnesli zlatý pohár. Mladší žáci (E. Barchánková, Š. Zeman, S. Mužíková a M. Bláha) nezůstali pozadu a všem nám udělali radost pohárem za 3. místo. Závodníkům blahopřejeme!!!