Třída 2.C

Třídní učitel:

Kopecká Hana, Mgr.

 tel: 251640367
 hkopecka@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

2. C – učivo 19. 10. – 23. 10.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 10. – 23. 10.  Třída:  2. C      Český jazyk  Čj – učebnice str. 24/1 – hledáme protiklady  (antonyma)                       Str.25/3, 4, 5,  str. 25/6 – napiš na papír        P. S. – str. 15/2,3         učebnice  str. 26/7-11   – hledáme slova stejného nebo                                                  podobného významu (synonyma )        P. S. – str. 15/4        Učebnice –  str. 29 – diktát        Učebnice – str. 28/14,16 – hledáme  stejné slovo, které má různý                                                význam (homonyma)           P.S. – str. 16/5 str. 17/9          Učebnice –  str.30/1-6   str. 31/7          P.S. – 18/1,2  Čítanka str. 48 báseň Oříšek – čti nahlas a první čtyři řádky přepiš na papír.                 str. 51/ Mimínek  Procvičuj přepis, opis a diktát krátkých vět.                                                                                                                            Matematika  Procvičuj sčítání, odčítání s přechodem přes…

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko V pátek 18. září v naší škole proběhla akce Ukliďme Česko. Prošli jsme trasu směrem na vyhlídku na Višňovce Orientovali jsme se podle fáborků, které nám připravili třeťáci. Po cestě jsme se snažili najít a sebrat do plastového pytle, co nejvíce odpadků. Na Višňovce jsme se nasvačili, zahráli si s míčem a někdo si postavil i domečky pro skřítky. Všichni jsme měli dobrý pocit z čistého lesa a radost z pěkně prožitého dopoledne.