Třída 2.E

Pozor! Toto je archivní stránka 2.E ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

2.E: Setkání s Karlem IV.

Třída 2. E se letos (při příležitosti 700 let od narození) seznamuje se životem Karla IV. Při té příležitosti uskutečnila a ještě uskuteční několik akcí. První z akci je třídní soutěž „Dobývání hradu Karlštejn“, kdy děti v jednotlivých předmětech získávají body za své znalosti a dovednosti a ty pak zakreslují do hradu Karlštejn. Při dobytí určité části hradu děti dostávají mince Karla IV. a drobné odměny. Konečné vyhodnocení proběhne na konci školního roku. Dětem se soutěž velice líbí, motivuje je být při výuce aktivnější a pozornější a vede děti k větší sebekontrole. Dále se děti při výtvarné výchově snažily zachytit Karla IV. a…