Třída 2.E

Třídní učitel:

Nacházelová Daniela, Mgr.et ThB.

 tel: 251001796
 dnachazelova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy

Učivo od 20. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. – 24. září  Třída:  2.E      Český jazyk  Věta, slovo, hláska  Ćtení – V sousedství.  Psaní – opis, přepis.  Matematika  Počítáme do 23.   Děda Lesoň – nové prostředí.  Anglický jazyk  Clil.  Prvouka  Proměny počasí.    Další informace:  Divadelní představení – pátek 24. 9.       

Učivo od 13. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. do 17. září  Třída:  2.E      Český jazyk  Vlastní jména osob.  Čtení: Kde jsme doma.   Psaní: Opis, přepis.  Matematika  Počítáme do 15.  Anglický jazyk  Clil  Prvouka  Návrat do školy.   

Učivo od 6. září

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   od 6. září  Třída: 2.E      Český jazyk  Loučení s létem.  Vyprávění podle obrázkové osnovy.  Kde jsme doma  (verš, rým).  Matematika  Zpátky ve škole – opakování.  Počítáme do 15.  Anglický jazyk  Clil  Prvouka  Co jsme se naučili o prázdninách.