Třída 2.E

Třídní učitel:

Nacházelová Daniela, Mgr.et ThB.

 tel: 251001796
 dnachazelova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy

Učivo od 13. 12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   13. 12.  Třída:  2. E      Český jazyk  Tvrdé a měkké souhlásky.  Matematika  Počítáme do 38.  Opakování prostředí – autobus, parkety, sousedi.  Anglický jazyk  Clil.  Prvouka  Všichni slaví. 

Plán učiva od 6. 12.

PLÁN UČIVA NA  Od 6.12.  Třída:  2. E      Český jazyk  Měkké skupiny.  Matematika  Desítky a jednotky.  Počítáme do 38.  Anglický jazyk  Clil  Prvouka  Období lidského života. Rodokmen.     

Plán učiva od 29. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   29. listopadu  Třída:  2. E      Český jazyk  Měkké slabiky.  Společná četba knihy.    Matematika  Počítáme do 35.    Anglický jazyk  Clil.    Prvouka  Opakování – podzim.        Další informace:       

Učivo od 15. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. 11.  Třída:  2.E      Český jazyk  Tvrdé souhlásky.  Čtení: Návštěva knihovny.  Rodina.  Opakování psacího písma.  Matematika  Počítáme do 30 se závorkami.  Anglický jazyk    Clil  Prvouka  Příroda na podzim. 

Plán učiva od 8. 11.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8. 11.  Třída: 2.E      Český jazyk  Rozdělení hlásek.  Čtení: Rodina    Matematika  Řešíme kolikrát.  Pracujeme s různými parketami.  Hledáme cesty vlakových linek.  Anglický jazyk  Clil    Prvouka  Rostliny na podzim.   

Plán učiva od 18. října

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   18. října  Třída:  2.E      Český jazyk  Význam slova – synonyma, slova mnohoznačná.      Matematika  Počítáme do 30        Anglický jazyk    Clil      Prvouka    Pozorujeme počasí.  Podzim.