Třída 2.E

Aktuálně ze třídy

Malý adventní koncert

V pátek 9. 12. za námi do školy přišli přátelé z hudebního souboru Cenerentola. Pod vedením paní Slavické nám zahráli adventní písně i vánoční koledy.  Paní Slavická provázela vystoupení i slovem. Dozvěděli jsme se, že dříve se vánoční koledy hrály až od půlnoci 24. prosince a v adventu se zpívaly speciální adventní písně. Děti se také dozvěděly mnoho zajímavostí o vánočních zvycích ve světě. Ve Španělsku děti dostávají dárky od Tío de Nadal (Vánočního polínka) ve Francii naděluje Père Noël (Otec Vánoc), v Mexiku najdou děti dárky ve Vánočním džbánu. Vystoupení nás potěšilo a atmosféra čekání na narození Ježíška naplnila…

Mikuláš v naší třídě

Pondělí, 5. prosince. Všichni s napětím očekáváme příchod Svatého Mikuláše a jeho pomocníků. Co chvíli se z útrob školy ozve řinčení řetězů, čertovské mrmlání, ale i andělské zvonky. Děti jsou napjaté. Na lavicích si vzorně složily učení a všichni předvádí vzor ctností, jak jen to děti umí. Jestlipak je Mikuláš a andělé pochválí, a nebo na ně budou čerti hrozit? A najednou to přišlo. Hluk, lomoz, bouchání na dveře….. Letošní mikulášský den jsme si všichni užili.  Mikuláš ke všem moudře a laskavě promlouval, zlobílci slíbili čertům nápravu a všichni dostali od andělů sladkost.  Letošní deváťáci (z 9. C) nám připravili…

Kouzelné zahájení adventu v Divadle Hybernia

Na pondělí 28. 11., den po první adventní neděli, celé naší třídě připravila Nicolasova maminka velkolepý zážitek. Všichni jsme byli pozváni do Divadla Hybernia na baletní představení Louskáček. Krásnější zahájení adventu si nikdo nemohl přát. Většina dětí viděla balet poprvé v životě. Téměř všichni seděli v první řadě a podle pootevřených pusinek se dalo tušit, že je představení uchvátilo. Celkový dojem z tohoto večera byl podtržen ještě dalším zážitkem. Ve foyer divadla byl pro děti připraven malý raut. Mladé dámy a gentlemani si v praxi procvičovali zásady společenského chování. Ještě nesmím zapomenout, že před představením jsme mohli nahlédnout do zákulisí….

Výstava betlémů v Dobřichovicích na zámku

V pátek 25. 11. jsme se vypravili do Dobřichovic na výstavu betlémů. Na zámku nás přivítala milá paní Irena Skalská. Potěšili jsme se její výstavou a pak si děti vyrobily malou vánoční dekoraci. Zpět do Černošic jsme se rozhodli jít pěšky po cyklostezce. A bylo to dobré rozhodnutí. Ranní mlha se pomalu zvedla a sluníčko nám kouzlilo krásné pohledy na naši malebnou krajinu. Viděli jsme prchající srnky, podivovali jsme se nad rozrytými loukami a kraji cest od divočáků, někdo ochutnal poslední šípky a všichni jsme se krásně prošli i proběhli.

Plán učiva 5. 12. – 9. 12. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   5. 12. – 9. 12. 2022  Třída:  2. E      Český jazyk  Pracovní sešit str. 30-32, Učebnice str. 44-49, pracovní listy čtení s porozuměním, pracovní list na domácí čtení – Bára  Tento týden budou psát na známku přepis: z učebnice opíší 3 věty 15/49,  Diktát také napíší – minulý týden se osvědčil diktát vět, které se dětem líbí, tak to zopakujeme (všichni měli jedničku).   Matematika  Pracovní sešit do str. 49, pětiminutovka – sčítání a odčítání do 30    Anglický jazyk    Prvouka  Péče o živočichy v zajetí. Učebnice str. 20, PS str. 17 …

Plán učiva 21. 11. – 25. 11. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. 11. – 25. 11. 2022  Třída:  2. E    Český jazyk  Pracovní sešit str. 28 (29), opakování a procvičování psaní velkých písmen ve vlastních jménech (osob, měst, řek….) a na začátku vět. Opakování a procvičování psaní znamének za větami, procvičování psaní u-ů-ú. Čtení s porozuměním – pracovní listy, čtení na doma – pracovní list na celý týden (Šimon a štěňátko Bára). Ve středu diktát 15/43. (V diktátu je věta: Má teplotu! Pokud za ní děti udělají tečku, je to také správně. Z hlediska mluvnice je to věta oznamovací, mohla by být i tázací a…

Bruslařský výcvik

Od 1. listopadu se každých 14 dní v úterý účastníme bruslařského výcviku na zimním stadionu v Černošicích. Už po druhé lekci jsou u některých dětí vidět pokroky. Bruslení nás učí zkušení trenéři ze zimního stadionu. Ještě pár lekcí a všichni budou jezdit jako draci.