Třída 3.B

Pozor! Toto je archivní stránka 3.B ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

2.D, 3.E, 3.B, 4.D: Ahoj světe!

V pondělí 6.6. se děti z 2.D, 3.E, 3.B a 4.D vypravily do Club Kina v Černošicích. Zde na ně čekalo hudební představení Ahoj světe! z poezie Jiřího Žáčka, plné písniček s hudbou Jaromíra Krejčíře. Průvodkyněmi nám byly Eva Hrušková a Jana Hrušková a  loutky Šárky Váchové Kuba a Lucka. Společně s nimi jsme se naučili a zazpívali si písničky z rozmanitých koutů naší země. Přestavení bylo rytmické, veselé, poutavé i poučné. Děti se do něho aktivně zapojovaly. Moc se nám líbilo. Děkujeme za zorganizování této akce paní Pospíšilové. děti 2.D, 3.E, 3.B, 4.D se svými třídními učitelkami

3.B: Projekt Karel IV.

Projekt máme rozvržen na celé pololetí. Kromě návštěvy Pražského hradu a Karlova mostu, o nichž jsme již společně s 3.E referovali, sbíráme body do pololetní hry. Dílčí vyhodnocení probíhá každý měsíc a postupně si připomínáme některé významné milníky v životě tohoto velikána. Také škola v přírodě byla výbornou příležitostí jak pokračovat v tomto tématu. Vyráběli jsme Svatováclavskou korunu, odlévali a barvili mince, vymýšleli erby, využili jsme znalosti z prvouky k tvorbě „poštovních holubů“. Seznamovali jsme se s životem a cestami Karla IV., jeho uměním bojovat, vyjednávat, budovat a diskutovali o jeho schopnosti, umět o sobě vytvářet pozitivní dojem. Ve výtvarné výchově  nám jeho portrét sloužil k poznání nové…

3.B,D: Škola v přírodě

Na ŠVP v Chotěticích se nám moc líbilo, děti byly spokojené a ŠVP si užily. Návrat v pořádku, žádný úraz. Naše třída 3.D, vyhrála celo – ŠVP hru – předběhli jsme pražské páťáky i druháky z Měcholup. Děti ze 3. B byly první v pořadí (přestože jich bylo pouze 14) – obě třídy byly úžasné. Foto zde: https://goo.gl/photos/8HMf3dsf6BaiK57P9 https://goo.gl/photos/hYb11mJ1SSriG1YWA https://goo.gl/photos/SEaGLjjUNBDjUe657 https://goo.gl/photos/SrRzDEbbNr3hCUrt5 https://goo.gl/photos/Zznp9tH8Rf6ztv9k6 https://goo.gl/photos/QEntsh5hjcZzrW1d7

3.B,E: Prahou Karla IV.

Ve středu 20. dubna se třeťáci 3.B a 3.E vydali se svými třídními učitelkami do Prahy proti proudu řeky času. Vydali se do Prahy Karla IV. Jejich pouť začala na Hradčanském náměstí, které si prohlédli, obdivovali krásnou architekturu i příslušníky hradní stráže. Po prohlídce nádvoří se ponořili do tajemného prostředí Katedrály svatého Víta. V Královském paláci jsme obdivovali Vladislavský sál, kde se konaly honosné hostiny, i repliku korunovačních klenotů, opustili jsme jej po jezdeckých schodech a představovali si, jak tudy vjížděli rytíři a utkávali se pod nádhernou klenbou. Z vyvýšených míst nad městem jsme sestoupili k řece a na Karlově…