Třída 3.B

Třídní učitel:

Cimlerová Michaela, Bc.

 tel: 251001609
 mcimlerova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. – 18. 6. 2021  Třída: 3.B    Anglický jazyk  Opakování – tělo, oblečení, zařízení pokoje.   

Anglický jazyk – učivo od 7. června

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  Od 7.června Třída:  3.B     Anglický jazyk Goodbye Superstar – píseň str. 58, poslech, nová slovní zásoba. My friend is a monster – poslech a četba komiksového příběhu, závěrčná část. Opakování – lekce 12.