Třída 3.B

Třídní učitel:

Cimlerová Michaela, Bc.

 tel: 251001609
 mcimlerova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Aj plán učiva od 12. 4.

Anglický jazyk od 29. 3.   Pomůcky úterý   Bug café Kavárna broučků Kartičky s jídlem.   Uč. str. 42 Rozhovor, poslech.       PS str. 42 cv. 2 Co máš rád/ráda k jídlu. . středa   uč. str. 43 Nácvik písně.       PS str. 43     pátek   uč. str. 44 Komiks       PS str. 44      

Anglický jazyk – plán učiva od 6. dubna

Anglický jazyk od 6. 4.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky úterý online Hádací hra. Hláskování. Kartičky s oblečením před sebou. online uč. str. 40 Četba¨- dvojice Mark a Sally     online uč. str. 41 Komiks – poslech. Poslechni si a najdi důvod, proč se klauni zlobí. Poslech zde: https://www.youtube.com/watch?v=KQNi0Cs2lg0 Nová slovní zásoba: Give the stupid mask to me! – Dej mně tu hloupou masku! OK. Let´s find Wibble. OK. Najděme Wibbla. .   samostatná práce. PS…

Anglický jazyk – učivo od 29. března 2021

Anglický jazyk od 29. 3.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky úterý online Easter Velikonoce u nás a ve Velké Británii.       online Uč. str. 70 Poslech písně – zjisti jména tří lidí, kteří se objeví v písničce. (Emily, Grandma, John) Poslech písně zde:   Kartičky – barev a oblečení z minulé hodiny.   online uč. str. 70 Výroba velikonočního Papír, nůžky.             online       středa samostatná práce Pracovní list….

Anglický jazyk – plán učiva od 22. března

Anglický jazyk od 22. 3.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky úterý online Popis oblečení na tvém obrázku Popiš, co má tvá figurka oblečené (jen ti žáci, kteří ještě nepopisovali). He/She has got… Obrázek s figurkou chlapce nebo dívky oblečených podle Tvého návrhu. online Opakování názvů oblečení. Hra – slovní řetěz. Kartičky – barev a oblečení z minulé hodiny.   online uč. str. 39 Najdi novou část oblečení – jeans a shoes. Hra – dívka si vybrala na šňůře…