Třída 3.C

Pozor! Toto je archivní stránka 3.C ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Hana Kopecká

Aktuálně ze třídy

VÝLET – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve středu 12. června jsme se vydali (prvňáci, druháci a třeťáci) pěšky z Černošic do Radotína. Bylo veliké teplo a my byli rádi, že zelená a červená turistická značka vedla převážně lesem. Cestou jsme hráli spoustu her, které si pro nás připravila paní učitelka Míša z družiny. Největší odměnou pro všechny byla zmrzlina v cukrárně! Výlet se všem moc líbil 🙂 .  

Zážitkový program s drumbeny

Pozvali jsme si pana Zdeňka Rollera, autora drumbenu. Ukázal nám velmi originální rytmickou techniku zaměřenou na základy komunikace a podporu  primární prevence rizikového chování. Děti si hravou formou osvojily techniky při práci s drumbeny, aktivně se zapojily do činnosti. Během workshopu si osvojily základní komunikační dovednosti – naslouchání, sdělování, sebevyjádření, empatii, improvizaci, tvorbu pravidel a jeho respektování. Pro nás všechny to byl velmi intenzivní zážitek.  

Dopoledne s Andersenem

V pátek 29. 3. proběhl na naší škole projektový den nazvaný Dopoledne s Andersenem. Cílem bylo vzbudit u dětí zájem o staré i nové knihy. Hlavní aktivitou byla beseda s ilustrátorem knihy Jak se dělá galerie panem Davidem Böhmem. Zavedl nás do světa muzeí a galerií. Děti si ve věkově smíšených skupinkách vyrobily zábavné záložky, luštily křížovku s příslovím, seznámily se s pohádkami H. Ch. Andersena. Na závěr dopoledne si děti četly přinesené knihy, pracovaly se čtenářskými kostkami a hrály hry pro rozvoj slovní zásoby.  

Vysvědčení bez učení :-)

Čtvrtek byl tak trochu jiný den… Celá škola v budově Komenského se rozhodla, že si ho užije netradičně. Žáci vytvořili smíšené skupinky a pak už v jednotlivých třídách měli možnost  shlédnout film o přírodě, luštit rébusy a křížovky, hrát stolní hry, číst knihu nebo si v tělocvičně  protáhnout tělo při pohybových aktivitách. Čtvrtou vyučovací hodinu se rozdalo VYSVĚDČENí a hurá na pololetní prázdniny 🙂 .