Třída 3.C

Třídní učitel:

Mlčochová Daniela Bc.

 tel: 251640367
 dmlcochova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 25.5.-29.5. Třída:   3.C   Český jazyk Učebnice  –  kapitola 108-115 Do sešitu písemně: 108/2, 109/5 (až od doplňování slov), 110/6, 113/15,16, 114/17,18, 115/24 Matematika Učebnice strany  -3,4,5 ,13,14 Písemně  : 3/4,    4/19,    5/23,    13/31,    14/36 Anglický jazyk  25.5 – 29.5 AJ 3.C Před výukou ·         Učebnice 53: Komik – Poslouchej a čti; Zeptejte se a odpovězte na otázky o Katově pokoji (How many telephones are there in Kat’s room? There are four telephones.). ·         pracovní sešit 53 ·         Quizlet unit 11 Výuka     Čtvrtek 13:00 – 13:35   Po vyučování ·         AJ 3.C unit 11 picture dictionary (PDF)   Prvouka Učebnice – opakování -12-17  

Učivo 3.C na 18.-25.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 18.-22.5. Třída:   3.C   Český jazyk Učebnice  94,95 -do sešitu písemně 94/15, 94/16,18 Matematika Učebnice 104/1,4,5,7 PS 48 Minutovky  30 Anglický jazyk  18.5 – 22.5 AJ 3.C Před výukou ·         Učebnice 52: Čtěte, najděte a řekněte ·         Quizlet unit 11 Výuka  Přiveďte jednu z vašich oblíbených věcí na lekci úterý 11: 10-11: 45 chlapci 11: 50-12: 25 dívky Po vyučování ·         Učebnice 52: hra (zeptejte se a odpovězte: Is there a ball? Yes, there is. It’s room 2!) ·         pracovní sešit 52: 1 a 2 Pro zábavu: kreslení tutoriálu v angličtině (Nedělejte si starosti s porozuměním každému slovu, jen poslouchejte a postupujte podle pokynů): ·         A salamandar (from Frozen II) ·         Baby Yoda     Prvouka Opakování – učebnice28-31  

Učivo na 11.-15.5.2020 pro 3.C

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 11.-15.5. Třída:   3.C   Český jazyk Učebnice  92,93 do sešitu písemně 92/4,6,    93/10,11 Matematika PS 47 Minutovky  28,29       Anglický jazyk 11.5 – 15..5 AJ 3.C Před výukou ·         There is/There are online cvičení Výuka  úterý 11: 10-11: 45 chlapci 11: 50-12: 25 dívky Po vyučování ·         pracovní sešit 51: 7, 8 ·         Učebnice 51: poslouchejte dvakrát (I’m scared of – Bojím se … Put me down! – Dej mě dolů!) ·         AJ 3.C Unit 10 Test (PDF) (Udělejte to bez pomoci. Není to pro známku, pouze zpětná vazba. Pošlete mi to e-mailem: kroan@zscernos.cz ) ·         Quizlet Unit 10 Pro zábavu: kreslení tutoriálu v angličtině (Nedělejte si starosti s porozuměním každému slovu, jen poslouchejte a postupujte podle pokynů): ·         Koala ·         Shark       Prvouka PS 63,64  

Učivo 4.-7.5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 4.-7.5. Třída:   3.C   Český jazyk Učebnice  90-91, do sešitu písemně 90/4,5, 91/   Matematika PS 46/1,2,4,5,6 Minutovky  27     Anglický jazyk   Před výukou ·         Učebnice 49: Animal song – Poslouchejte  ·         There is/There are online cvičení Výuka – přinést AJ 3.C výuka list 5.5 (PDF) – Katie pošle e-mailem úterý 11: 10-11: 45 chlapci 11: 50-12: 25 dívky   Po vyučování ·         Učebnice 50: Čtěte a připojte se (jedna z každé barvy pro každé zvíře) o    Poslouchejte a zkontrolujte. o    vyplňte cvičení níže (I’m an Eagle…) ·         A/an: používá se před singulárními substantivy. ‚a‘ se používá před slovy začínajícími souhlásky; ‚an‘ se používá před slovy začínajícími samohláskami. o    online cvičení: A/An  o    online cvičení: A/An (více praxe, dělat tolik, kolik byste chtěli) ·         pracovní sešit 49: 5, 6 (odpovědi: cvičení 5: 1. It’s an ostrich. 2. It’s a parrot. 3. It’s a penguin. 4. It’s an eagle. 5. It’s a snake. 6. It’s an elephant. Cvičení 6: (shora dolů): a…

3.C učivo na týden 27.-30.4.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 27.4.-30.4. Třída:   3.C   Český jazyk Učebnice  88-90, do sešitu písemně 88/2, 89/3 Pokračuje  :  zopakování básničky, čtení knihy a vedení čtenářského deníku     Matematika PS 44,  45/5,6,8,9 Minutovky  26     Anglický jazyk 27.4 – 30.4 AJ 3.C před výukou ·         Učebnice 48: Podívejte se a napište, kolik zvířat vidíte. Poslouchej a kontroluj. Výuka úterý 11: 10-11: 45 chlapci 11: 50-12: 25 dívky po vyučování ·         There is/There are (There is + jednotné číslo; There are + množné číslo) ·         pracovní sešit 48: 1, 2 (odpovědi: There is one elephant.  There are two giraffes.  There is one lion.  There are four monkeys.  There are six snakes. There are three crocodiles. There is one hippo) ·         Učebnice 49:…

Učivo 3.C na týden 20.4.-24.4.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 20.4.-24.4. Třída:   3.C   Český jazyk Učebnice  85-87, do sešitu písemně 85/12,  86/2,4   Pokračuje  :  zopakování básničky, čtení knihy a vedení čtenářského deníku     Matematika PS 42/2,3,  43 celá strana Minutovky  25     Anglický jazyk před výukou ·         Odpovězte na otázky týdne ve skupině AJ 3.C TEAMS ·         Nakreslete obrázek 4 potravin, které se vám má rád a 2 potravin, které se vám nemá rád. Praxe říká: I like… (Mám rád ….) a I don‘t like… (Nemám rád …): a přivést je do online výuky ke sdílení Výuka Učení jsem trochu prodloužila, takže časy jsou trochu jiné (vše je aktualizováno v kalendáři na TEAMS): úterý 11: 10-11: 45 chlapci 11: 50-12: 25 dívky   po vyučování ·         AJ 3.C test 9 (PDF) – není pro známku, jen abychom viděli, co víme, co musíme opakovat. Do konce týdne mi jej pošlete e-mailem: kroan@zscernos.cz ·         pracovní sešit stránky 46-47: Review C, pomoc v učebnicích  lekce 7, 8, 9 o    pro kontrolu – odpovedi: AJ 3.C odpovědi review C (JPG) Do you like…? Song (píseň) English stories for children: Magic Food (příběh)       Prvouka PS 58 (58/9…

učivo 3.C 14.-17-4.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 14.4.-17.4. Třída: 3.C Český jazyk Učebnice 82-84, do sešitu písemně 83/4, 84/7 Pokračuje : zopakování básničky, čtení knihy a vedení čtenářského deníku Matematika Uč. 93,94 Ps 40,41 Minutovky 24 Anglický jazyk 15.4 Opakování: · Do you like..? písnička: učebnice 43 · Quizlet: Unit 9 hodina 1 Novinka · Učebnice 44: přečtěte si a vyplňte tabulku o breakfast (snídaně), lunch (oběd), dinner (večeře) o Odpovědi: Maria – breakfast 6, lunch 4, dinner 3; Arnold – breakfast 2, lunch 5, dinner 1 · pracovní sešit 44: 5, 6 16.4 Opakování · AJ 3.C obrázkový slovník unit 9…