Třída 3.D

Třídní učitel:

Levá Petra, Mgr.

 tel: 251001796
 pleva@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy

Distanční výuka 19. – 23.10. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. – 23. 10. 2020 Třída: 3.D   Český jazyk Představuji knihu Popis města, ve kterém žiji – písemně PS str. 15 Opakování – význam slov, synonyma, antonyma PS str. 16 a 17 Hlasité čtení, popis postavy   Matematika Sčítání a odčítání pod sebe, násobení a dělení, rovnice a nerovnice PL str. 7, jednoduché slovní úlohy – str. 24/školní sešit/ PS str. 14/cv.6, str. 15/ cv.9,10,11,12 učebnice str. 19/cv. 10 /školní sešit/. Poznáváme rodinu Klosových str. 20         Anglický jazyk ·         Čísla 1-20 (umět i psát)!! ·         Pracovní listy (numbers, colours, school…

Sobota 10.10. 2020

Ráno jsme podnikli pěší výlet k Public Jukeboxu, který se nachází na poli nedaleko Hrachova. Autorem je Kryštof Kintera. Cestou jsem pojmenovávali stromy, keře i některé rostliny. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u bažantí farmy. Odpoledne čekalo děti závěrečné hodnocení celého týdne včetně úklidu. Poté čekalo děti balení a příprava na zítřejší odjezd.  

Pátek 9.10. 2020

Dnešní den jsme zahájili hodnotícím kruhem předcházejícího dne. V tělesné výchově jsme si zahráli živý fotbálek, v českém jazyce jsme vyhledávali základní skladební dvojice, v matematice jsme násobili a dělili čtyřmi a pěti a řešili jednoduché konstrukční úkoly. Někteří malovali v exteriéru to, co vidí, používali uhel. Odpoledne děti čekal orientační běh, při kterém plnili různé úkoly. K obědu bylo další oblíbené jídlo, rajská. Celý den byl ukončen diskotékou.  

Čtvrtek 8.10. 2020

  Dnes jsme se ve výuce věnovali v matematice sčítání a odčítání do 100, ve výtvarné výchově děti malovaly na základě poslechového čtení, co vyprávěl Alois, námořník ve výslužbě. Všem se obrázky moc povedly. V tělesné výchově si zahrály přehazovanou a soutěžily v páce. Během dopoledne jsme také navštívili lanové centrum s horolezeckou stěnou. Odpoledne je čekala akce pod názvem Stavíme středověké městečko. Děti získávaly ve zlatém dole groše a za ty pak nakupovaly potřebné věci ke stavbě městečka. Ty pak odevzdávaly svému architektovi a ten městečko budoval. Večer si zahrály ještě minigolf a celý den završily oblíbenou hrou Na…

Středa 7.10. 2020

Dnes jsme během dopoledne pobývali v nedalekém lesíku, kde děti pracovaly ve skupinách na zadaných úkolech. Každá skupina měla svého kapitána. Cílem hry Po stopách bylo procvičení učiva z českého jazyka, matematiky i prvouky. Důležité bylo rozdělení jednotlivých rolí v týmu. Děti si vše řešily samy. Další hrou bylo Co do lesa nepatří. Zde děti na rozmístěných kartičkách zjišťovaly, které věci do lesa nepatří. Ve zbývajícím čase žáci vytvářely domečky pro skřítky, mravence, zajíce….Moc si to užili. Odpoledne je čekal jarmark. Za získané peníze mohly děti navštívit kosmetický nebo masážní salon, také kadeřnický……V podvečer hrály deskové hry. Za tímto vydařeným…

Úterý 6.10. 2020

Dnes jsme se seznámili s areálem školy v přírodě i s naší učebnou. V dopoledních hodinách jsme se věnovali v českém jazyce formou zábavných pravopisných cvičení procvičování párových souhlásek. O přestávkách jsme trávili čas na dětském hřišti, kde jsme si užili trampolíny ,kolotoče, prolézačky……..Odpoledne jsme v rámci projektu Putování za svatým grálem vyráběli štít pro krále Artuše, královskou korunu a dívky šily šaty pro princeznu. Večer jsme se všichni sešli na jednom pokoji a společně četli knihu o zlobivém Viktorovi.