Třída 3.D

Třídní učitel:

Havlíčková Lucie

 tel: 251001797
 lhavlickova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Týdenní plán 30.1.- 3.2.

Milí astronauti, čeká Vás ocenění za půl roku práce v podobě vysvědčení. Tento týden nás čeká nový start. Tentokrát bude do druhého pololetí. Ve výtvarné výchově si vyrobíme krásné masky na masopust. Nezapomeňte si s sebou vzít fixy (Nejlépe akrylové. Kdo nemá, stačí klasické.) V češtině se seznámíme se s novými vyjmenovanými slovy. Čeká nás P. V matematice si začneme povídat o tom, co je to obsah. Bude se učit násobit indicky dvojciferná čísla dvojcifernými čísly. V prvouce si budeme povídat o ohni, na který si zkusíme také pár pokusů, tentokrát všichni společně. V úterý nás čeká návštěva. Budeme mít…

Centra aktivit leden 23.1.-27.1.

Milí astronauti, známky za 1.pololetí jsou uzavřené. Pojďme si zpříjemnit čekání na vysvědčení v centrech aktivit. Co nás tento měsíc čeká? Tato centra budou zaměřené na zopakování všeho, co jsme se dozvěděli o vodě a vzduchu. Také budou zaměřena na spolupráci, dělení rolí a vzájemnou podporu, kterou trénujeme celé pololetí. Protože jsme astronauti, tak si také připomeneme, jak se starat o naši planetu Zemi. Budeme si povídat o životním prostředí. V objevech se můžete těšit na pokusy. V prvouce jsme probírali vzduch a vodu. Zkusíme se tedy na vzduch a vodu podívat z fyzikálního hlediska a trochu si oba živly…

Týdenní plán 16.1.-20.1.

vrcholí nám konec 1.pololetí. Přeji Vám hodně štěstí při čtvrtletních písemných pracích. Doufám, že se Vám podaří v písemné práci ukázat, že si svou známku na vysvědčení zasloužíte. Doufám, že jste se naučili zvládat stres a nervozita váš výkon neovlivní. Tento týden to zvládneme a následující týden nás čekají centra aktivit. Tak pojďme na to! Plán tohoto týdne: český jazyk– opakování vyjmenovaných slov po B,L,M,Z– četba z knihy Vánoční prasátko na relaxaciučebnice: nové stránky zatím nebudeme začínat – Budeme pracovat se slovními druhy, souvětím a slovy příbuznými. Budeme pracovat v pracovních listech. pracovní sešit: Nové stránky zatím načínat nebudeme. Bude…

Týdenní plán 9.-13.1.2023

Milí astronauti, máme tady druhý týden v novém roce. Tento týden budeme věnovat opakování, utužování a prohlubování dovedností, které již máme. Připravíme se na čtvrtletní písemné práce z matematiky a z českého jazyka, abychom je byli schopni napsat z přípravy ve škole. Tento týden je ještě psát nebudeme, jen se na ně připravíme, aby dopadly na jedničku! Tak pojďte se zkusit napojit na mě, já na vás napojená jsem a pojďme společně udělat velký kus práce! Plán tohoto týdne: český jazyk– opakování vyjmenovaných slov po B,L,M,Z– četba z knihy Vánoční prasátko na relaxaciučebnice: str. 58,59,61,63pracovní sešit: str. 41,42,43– trénujeme slovní…

Týdenní plán 3.1.-6.1.2023

Milí astronauti,  naše raketa je připravena odstartovat do nového roku.  Start bude 3.1. v 8:00 prosím :-)! Začneme tím, že budeme sdílet Vaše zážitky z vánočních prázdnin. Následně se podíváme na vaše projekty z rodinného prostředí. Jsem zvědavá, co jste jako redaktoři zjistili. V tomto týdnu se také podíváme, co jste hezkého o vánočních prázdninách přečetli a vyberu si čtenářské deníky.  Uděláte si pořádek ve svých lavicích, šanonech a portfoliu, abyste se nám na naší další cestě neztratili. Každý astronaut, který chce být úspěšný, musí mít pořádek ve svých věcech!  Následný plán tohoto týdne najdete v této tabulce.  Tak připravit…

Vánoční besídka

Tento příspěvek je vytvořený na památku našeho společného posezení. Vyzkoušeli jsme si tradici pouštění lodiček ve vodě, také jsme si povídali o tradicích a zvycích v naší zemi, které si předáváme již po staletí. Některé zvyky již nedodržujeme, ale rádi jsme si je osvěžili právě ve třetí třídě. Paní knihovnice nám ve středu udělala krásné povídání na toto téma. Ve čtvrtek jsme si zazpívali koledy za doprovodu nástrojů, pustili lodičky, zapálili prskavky a rozdali si v poklidu dárky. Také jsme si zahráli stolní hry, ochutnali cukroví, nikdo nikam nespěchal a bylo nám moc dobře.   Přeji Vám krásné klidné prožití…

Zakončení projektu můj region Černošice

Krásné skupinové práce nám zdobí třídu. Jsou velmi zdařilé. Někteří pracovali také samostatně. Učíme se domluvit a dělat kompromisy. Také se učíme dělat věci společně. Učíme se být spolehliví a myslet si na své věci. To vše nám poskytl tento projekt. Dozvěděli jsme se od sebe navzájem zajímavosti města Černošice, historii a něco o místní přírodě, kterou půjdeme obdivovat na jaře. Nakonec tohoto projektu jsme se vydali na procházku, na které jsme obdivovali historické vily na vlastní oči. Procházka byla pojatá vánočně. Zastavili jsme se tedy v Olivě na horkou čokoládu a něco dobrého na zub. Naučili jsme se tu…