Třída 3.E

Pozor! Toto je archivní stránka 3.E ze školního roku 2016 - 2017.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Ing. Ilona Olšiaková

Aktuálně ze třídy

Výsledky sběru ve 3. E

Naše třída se zúčastnila také celoškolního podzimního sběru papíru. Do akce se zapojilo 18 z 20 dětí, což bylo nejvíce zúčastněných v rámci 1 třídy. Nasbírali jsme dohromady 518,6 kg papíru. Nejlepšími sběrači třídy byli: Natálka Markvartová – 51 kg, Elenka Chavezová – 46,4 kg, Matyáš Franěk – 43,5 kg, Valinka Lásiková – 42 kg. Všichni, kdo papír přinesli, dostali pochvalu do žákovské knížky a čeká je ještě drobná odměna :-).

FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) ve 3. E

Děti ze 3.E mají 1x týdně hodinu Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE). Děti pracují s tzv. instrumenty. Jde o ucelený systém pracovních listů, které rozvíjejí u dětí poznávací funkce, jejich schopnost projít učením v souvislostech a dávají jim postupně jistotu, že zvládnou problémy, se kterými se setkají. Metoda přináší umění vytvořit si strategii řešení úkolu, upevňuje sebedůvěru, postupně odstraňuje z naší práce impulzivitu a strach z chyby, rozvíjí vyjadřování a respektování jiného názoru a pomůže nám lépe se orientovat ve vlastním životě. Děti pracují zatím s 1. instrumentem Uspořádání bodů.

Projekt: Historie a současnost Černošic

Naše třída 3.E se v rámci hodin prvouky seznamuje s historií i současností Černošic, s tím, jak vznikly názvy jednotlivých částí obce,  kdy mohly jít černošické děti poprvé do své školy, kdo se zasloužil o postavení mokropeské školy, jaký význam mělo pro Černošice i Mokropsy zavedení železnice, jaké osobnosti žily v Černošicích,…. Některé děti si o významných osobnostech připravily referáty, které máme vystavené na nástěnce ve třídě.

Prodejní prezentace literatury v anglickém jazyce

Srdečně zveme rodiče i žáky naší školy dne 22. listopadu 2016 na prodejní prezentaci literatury v anglickém jazyce. Knihy  vhodné pro žáky od 1. do 9. tříd. Prezentace knih nakladatelství USBORNE bude k dispozici v prostorách školy po celou dobu konzultačních hodin pro rodiče od 14:00 do 18:00 hod. Odkaz na katalog s celkovou nabídkou naleznete zde. (http://www.usborne.com/catalogue/catalogue.aspx?css=1&cat=1). V případě, že si nějakou knihu vyberete a chcete si ji vyzvednout už 22. listopadu ve škole, máte možnost napsat objednávkový e-mail nejpozději do 5. 11. na : joyfulreading.eng@gmail.com. Těšíme se na Váš zájem!!!