Třída 3.E

Aktuálně ze třídy

Vycházka s mapou

V rámci předmětu prvouka a témat Naše město a Mapy si děti vyzkoušely během vycházky po okolí našeho města práci s kompasem či buzolou a orientací na mapě a v krajině, včetně světových stran. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých spolupracovaly. Nakonec všechny skupiny došly ke správnému cíli vycházky. 🙂

Skupinové projekty z prvouky

Před jarními prázdninami žáci prezentovali připravované skupinové projekty z prvouky na téma Moje město – místo, kde žiji. Jednalo se o jejich první skupinové projekty. Projekty byly většinou velmi podařené, děti také zjistily další zajímavosti o svém městě a zároveň si vyzkoušely, co obnáší dlouhodobější spolupráce ve skupině. 🙂    

Prezentování projektů ve výuce CLIL

Na konci ledna před pololetními prázdninami žáci prezentovali své anglické projekty s názvem My dream house v hodinách anglické jazyka a pracovních činností CLIL. Všichni si dali práci na jejich přípravě a projekty tak byly velmi povedené. Na některé z nich se můžete podívat níže v galerii. 🙂  

Výuka prvouky

V hodinách prvouky to u nás jede! Žáci si v rámci hodin prvouky dobrovolně připravili prezentace a referáty plné zajímavostí a krásných fotografií na jedno z oblíbených navštívených míst nejen v zahraničí. Přesunuli jsme se díky tomu do Egypta, Polska, Londýna, Tyrolských Alp, Spojených Arabských Emirátů nebo i k nám do jižních Čech. Během některých dalších hodin prvouky žáci dostali zadání ke skupinovým projektům o našem městě Černošice. Informace k projektům hledali ve školní knihovně v publikacích, knihách nebo na internetových zdrojích, vyzkoušeli si tak vyhledávání a zpracování informací z různých zdrojů. Výsledné skupinové projekty budou prezentovat zhruba za 14…