Třída 4.A

Aktuálně ze třídy

Plán učiva na týden 20. – 24. 02. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 20. – 24. 02. 2023 22.2. Bruslení (nechat ve škole uč. a PS Pří a Vl, budeme v nich pracovat) 24.2. TEST ANJ Český jazyk  Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského Uč. str. 57; PS str. 46; PPJH str. 22-23 VS opakování Matematika  Písemné násobení/dělení HP II. str. 7-12 vybraná cvičení Převody jednotek (délky, hmotnosti a objemu) PS II. str. 21-23 Římské číslice HP II. str. 13 Anglický jazyk  V pátek 24.2. si napíšeme opakování na dny v týdnu, školní předměty a čas (hodiny) Přírodověda        Vlastnosti látek uč. str. 34; PS…

Plán učiva na týden 6. – 10. 02. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 6. – 10. 02. 2023 6.02. testík Vzory podstatných jmen 7.02. testík Písemné násobení a dělení Český jazyk  Vzory podstatných jmen rodu ženského a středního (procvičování) Vzory podstatných jmen rodu mužského (nové) Pád, číslo – určování u pod. jm., dáváme pod. jm. do náležitých tvarů dle zadání Matematika  Písemné násobení Písemné dělení Jednotky času, Římské číslice Anglický jazyk  Opakování Přírodověda  Neživá příroda, uč. str. 30-31 Vlastivěda  Renesance – opakování Moje vlast – Česká republika (nová uč. i PS)

Plán učiva na týden 30. 01. – 2. 02. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 30. 01. – 2. 02. 2023 31.1. Vysvědčení, konec vyučování 11:40 1.2. Bruslení 3.2. VOLNO Český jazyk  Vzory podstatných jmen rodu ženského PPJH str. 15-17; PS str. 45; uč. str. 54 Slovní druhy  Rod, číslo a pád podstatných jmen  VS Matematika  Písemné násobení Písemné dělení Jednotky času, Římské číslice PS II. str. 18-20, uč. str. 53-54 Anglický jazyk  Opakování Přírodověda  Neživá příroda, uč. str. 30-31 Vlastivěda  Renesance, uč. str. 44-45

Plán učiva na týden 23. – 27. 01. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.- 27. 01. 2023    23.01. Pololetní test VL a PŘÍ Český jazyk  Vzory podstatných jmen rodu ženského Slovní druhy  Rod, číslo a pád podstatných jmen  VS Matematika  Písemné násobení Písemné dělení Anglický jazyk  Opakování Začátek lekce 7 Přírodověda  Neživá příroda Vlastivěda  První Habsburkové na českém trůně

3. týden 4.A

V tomto týdnu si žáci užili poslední lednové bruslení. Další je čeká až 1. 02. 2023. Trénink pod vedením zkušeného trenéra z ASK DIPOLI. Zvládli napsat 3 pololetní písemky. Čeká nás již jen VL a PŘI. A věnovali jsme se tvoření svého písmene. Někomu nestačili tři hodiny a bude pokračovat i v dalším týdnu.  

Expedice za poznám hornin

Na tomto výletě jsme si povídali o horninách a nerostech. Vyjmenovali jsme si způsoby vzniku (vyvřelé, usazené, přeměněné horniny). Ukázali jsme si, kde je možné v černošickém lese najít pískovec. Žáci se dozvěděli, co je to eroze a jaký má dopad na přírodu.    

1. a 2. týden v novém roce v obraze

Při VV a PČ jsme malovali tři krále a galaxii. Při malbě galaxie dostali žáci na výběr z různých technik, proto jsou všechny malby velmi originální. Jak se nám vše dařilo, můžete pozorovat v galerii fotek.