Třída 4.B

Pozor! Toto je archivní stránka 4.B ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Hana Blaženínová

Aktuálně ze třídy

KERAMICKÁ DÍLNA

Ve středu 3.4. jsme měli ve třídě keramickou dílnu. Paní keramička nám vysvětlila celý postup práce, potom každý dostal svůj kousek hlíny a pustili jsme se do tvoření. Vyráběli jsme velikonočního kohoutka nebo slepičku. Nakonec jsme své dílo i vybarvili.

ORNITA „PTÁCI NA OBZORU“

V pátek 22.3. proběhla na naší škole přednáška společnosti ORNITA na téma „Ptáci na obzoru“. Vyslechli jsme si poutavé povídání o tom, jak vlivy lidské činnosti působí na krajinu a ovlivňují život volně žijících ptáků. Součástí přednášky byly i ukázky vycpaných a živých exponátů.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM „KLIMATICKÉ ZMĚNY“

V pátek 8.2. nás ve škole čekalo mobilní planetárium. V rámci programu jsme se podívali na film “ Kam se ztrácí tma „. V této ukázce jsme se dozvěděli, co to je „světelné znečištění“ a jak ohrožuje přirozený biologický rytmus pozemských živočichů. Film nás upozornil na negativní účinky umělého osvětlení. Noční světlo je hrozbou pro řadu živých organismů a také pro zdraví člověka.

PRAŽSKÉ POVĚSTI

V pátek 25.1. jsme navštívili Club Kino v Černošicích, do kterého přijel známý herec Jan Přeučil se svou partnerkou Evou Hruškovou. Připravili si pro nás představení “ Pražské pověsti „. Vyprávěli nám o Horymírovi a jeho koni Šemíkovi, o Faustovi atd. Celé představení bylo provázeno řadou písniček.

Kriteria hodnocení

Kritéria hodnocení písemné, samostatné práce žáka ústní prezentace učiva plnění zadaných úkolů v určitém zadaném čase (žák pracuje v určitém tempu přiměřenému svému věku) práce v hodině aktivita v hodině plnění zadaných projektů domácí příprava na vyučování nošení učebních pomůcek, učebnic a PS nošení pomůcek do Vv a Pč v TV nošení cvičebního úboru, švihadla a pomůcek dle pokynů vyučujícího Všechna tato kritéria určují výslednou známku na vysvědčení.