Třída 4.B

Třídní učitel:

Ing. Ilona Olšiaková

 tel: 251001606
 iolsiakova@zscernos.cz

Aktuálně ze třídy