Třída 4.B

Třídní učitel:

Olšiaková Ilona, Ing.

 tel: 251001606
 iolsiakova@zscernos.cz

rozvrh

Aktuálně ze třídy