Třída 4.B

Třídní učitel:

Mgr. Řezníčková Lenka

 tel: 251001603
 lreznickova@zscernos.cz

učitel

Aktuálně ze třídy

Olympijský běh

Ve středu 21. 9. se uskutečnila na naší škole akce:  T – Mobile olympijský běh. Děti si užily krásnou sportovní atmosféru a porovnaly si své výkony s ostatními dětmi. Na závěr každý dostal diplom, medaili a malou sladkost. Všem moc gratulujeme za jejich výkony.

Ukliďme svět, ukliďme Černošice

V pátek 16. 9. se naše třída zúčastnila akce: Ukliďme svět, ukliďme Černošice.  Naše třída se vydala sbírat odpadky do lesa na Vráž. Počasí nám přálo a všichni jsme si tuto akci moc užili.  

Pravěké divadlo

Během hodiny vlastivědy si děti ve skupinách připravily krátká divadelní představení z doby pravěku.  

Výuka ve školním amfiteátru

Naše třída ráda využívá  krásného počasí a když to jde, učím se venku. V tento slunečný den proběhla hodina tvůrčího psaní ve školním amfiteátru s inspirujícím výhledem v okolí školy.