Třída 4.C

Pozor! Toto je archivní stránka 4.C ze školního roku 2018 - 2019.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok
Třídní učitel:

Mgr. Iveta Radová

Aktuálně ze třídy

Týden v pravěku

Tento týden jsme se ocitli v pravěku. Co nás čeká? Čtení knih Eduarda Štorcha, vyhledávání informací a sestavování myšlenkové mapy, výroba šperků a zbraní, pravěká móda, psaní pravěkého deníku a jídelníčku, návštěva muzea Karla Zemana, film Cesta do pravěku, rituální tance kolem ohně, lovení mamuta a opékání mamutího masa. Máme se na co těšit!    

Autorské čtení pro rodiče

    Celý školní rok pracovaly děti v dílně psaní. Vymýšlely příběhy, psaly jednotlivé kapitoly a někdo i knihy. Téma si zvolily podle svých zájmů a nápadů. Vzájemně si pomáhaly, učily se příběhy pěkně přečíst. Nebylo to jednoduché. Každý si vybral jeden příběh nebo kapitolu z knihy, usedl do křesla pro čtenáře a četl.  Během autorského čtení jsme si vyslechli horory, scifi příběhy, povídky o zvířátkách i básničky. Posezení se vydařilo. Všem se dostalo velkého potlesku. Možná máme ve třídě budoucí spisovatele a jednu básnířku.

Helpík

  Vydali jsme se na fotbalové hřiště do Mokropes, kde se konala soutěž malých zdravotníků Helpík. Příští rok budeme také soutěžit. Setkali jsme se s černošickými hasiči, zdravotníky, prohlédli jsme si jejich vozy a ambulanci. Na jednotlivých stanovištích jsme doprovázeli naše soutěžící páťáky a fandili jsme jim. Viděli jsme, jak poskytují první pomoc „zraněným“.

Den Země

V úterý 16. 4. jsme se vypravili na Višňovku. Cestou jsme čistili přírodu od nepořádku. Na místě jsme zkontrolovali višně, které jsme „sázeli“ před dvěma roky. Opekli jsme si buřtíky, po skupinkách jsme plnili úkoly – Co do lesa nepatří, poznávačka rostlin, luštěnky a křížovky o přírodě. Zbyl čas i na sportovní vyžití.    

Ptáci na obzoru

V pátek 29. 3.  jsme se vypravili do Mokropes na přednášku společnosti Ornita – Ptáci na obzoru. Seznámili jsem se s životem našich dravců, proč jich v krajině ubývá, co můžeme dělat pro jejich záchranu a spoustu dalších zajímavostí. Měli jsme možnost pozorovat i živé exempláře. Beseda byla velice zajímavá. Potom jsme navštívili školní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice připravila čtenářskou dílnu na téma Velikonoce ve světě. Závěr dopoledne jsme si užili na dětském hřišti.