Třída 4.C

Třídní učitel:

Radová Iveta, Mgr.

 tel: 251640367
 iradova@zscernos.cz

učitel
rozvrh

Aktuálně ze třídy

Učivo 10. – 14. 1. 2022

Tento týden nebruslíme. V pátek 14. 1. jedeme vlakem na výlet do muzea v Berouně – máme objednaný pořad Jídlo deseti staletí aneb Vánoce na talíři. Od školy odcházíme v 7, 50 h, jedeme vlakem v 8, 16 h, vracíme se vlakem ve 12, 16 h, konec vyučování ve 12, 35 h, vybíráme 60 Kč (vstupné a jízdné).

MIKULÁŠ v Komendě

Jako každý rok, i letos navštívil děti ve škole v Komenského Mikuláš. Mikuláš v doprovodu hodných andělů a rozpustilých čertů přišel za všemi dětmi do každé třídy. Děti Mikulášovi společně zazpívaly připravenou koledu nebo zarecitovaly básničku. Ve své kouzelné knize měl Mikuláš o každém dítěti napsáno, jestli bylo nebo nebylo hodné. Čerti sice chtěli některé uličníky odnést do pekla, ale andělé je na poslední chvíli zachránili. Nakonec všechny děti od Mikuláše dostaly dáreček a slíbily, že už budou jen hodné. Sváteční den si užil Mikuláš, andělé, čerti, děti i paní učitelky a už se všichni těší na Vánoce.