Třída 4.E

Pozor! Toto je archivní stránka 4.E ze školního roku 2015 - 2016.
Přejít na aktuální stránku pro tento školní rok

Aktuálně ze třídy

Výlet 4.E

Třída 4.E absolvovala výlet do přírody v černošickém okolí. Žáci sami naplánovali trasu k památnému dubu. Děti byly před výletem rozděleny do několika soutěžních skupin, ve kterých si měly připravit pro ostatní spolužáky soutěžní disciplíny, a to vždy jednu sportovní a jednu vědomostní. Skupinky se na konci každé disciplíny vzájemně zhodnotily, některé děti si pro spolužáky připravily i sladkou odměnu. Po cestě jsme se zastavili na hřišti, kde probíhala část úkolů. Na hřišti si děti také zahrály fotbal a pokochaly se pasoucími koníky. Pokračovali jsme až k památnému dubu, kde jsme se vyfotili, a poté se za doprovodu sluníčka vrátili zpět do školy….